YAZARLARIMIZ
Alparslan Kaya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
smmm.alparslan@gmail.comSermaye Avanslarının Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulanması Durumu

Sermaye artırım kararından önce şirkete sermaye artırım avansı olarak ödenen sermayelerin

Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indiriminden faydalanabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların;

a) Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye kalemleri arasında yer alan 529 nolu Diğer Sermaye Yedekleri hesabında izlenmeli,

b) Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim uygulamasında dikkate alınması mümkündür.

  • Şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminde sermaye artırımına konu edilmeyen sermaye avansı niteliğindeki tutarların, indirim uygulamasında dikkate alınması mümkün değildir. Ayrıca, şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren bilançoda öz sermaye kalemleri arasında yer alan 529 nolu Diğer Sermaye Yedekleri hesabında izlenmeyen tutarlar için, ilgili hesap döneminde bu tutarlara ilişkin sermaye artırımı gerçekleştirilse dahi indirim uygulamasından faydalanılması mümkün bulunmamaktadır

Örnek 1:

KAYA A.Ş.’nin ortaklarından Bay A’nın, şirketin yürüttüğü proje için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması amacıyla ve ileride sermayeye eklenmek üzere 01/09/2021 tarihinde şirketin banka hesabına yatırdığı ₺1.000.000 tutarındaki sermaye avansı, KAYA A.Ş. tarafından 01/09/2021 tarihinde Diğer Sermaye Yedekleri hesabına kaydedilmek suretiyle şirket kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Daha sonra KAYA A.Ş.’nin nakdi sermaye artışına ilişkin kararı 30/11/2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek söz konusu tutarla ilgili sermaye artırımına ilişkin gerekli muhasebe kayıtları yapılmıştır. Buna göre, ortak Bay A tarafından 01/09/2021 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılan ve aynı tarihte “Diğer Sermeye Yedekleri” hesabına kaydedilerek şirket kayıtlarına geçirilen bu tutar için nakdi sermaye artışına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği 30/11/2021 tarihinden itibaren indirim uygulamasından yararlanılması mümkündür.

Örnek 2:

ÇELİK A.Ş.’nin ortaklarından Bay A’nın, şirketin yürüttüğü proje için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması amacıyla ve ileride sermayeye eklenmek üzere 01/09/2020 tarihinde şirketin banka hesabına yatırdığı ₺2.000.000 tutarındaki sermaye avansı, ÇELİK A.Ş. tarafından 01/09/2020 tarihinde 529 nolu Diğer Sermaye Yedekleri hesabına kaydedilmek suretiyle şirket kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Daha sonra ÇELİK A.Ş.’nin nakdi sermaye artışına ilişkin kararı 01/04/2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek söz konusu tutarla ilgili sermaye artırımına ilişkin gerekli muhasebe kayıtları yapılmıştır. Buna göre, ortak Bay A tarafından 01/09/2020 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılan ve aynı tarihte “Diğer Sermeye Yedekleri” hesabına kaydedilerek şirket kayıtlarına geçirilen bu tutar için nakdi sermaye artışına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği 01/04/2021 tarihinden itibaren indirim uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Karar tescili 2020 vergi dönemi içinde tescil edilmediğinden dolayı nakdi sermayeden doğan faiz indirim müessesinden faydalanamayacaktır.

Not: Uygulama örnekleri normal hesap dönemi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kaynak: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(SERİNO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10)

06.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM