YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comYıl Sonu Vergisel Düzenlemeler

Bir çoğu 2016nın başında yürürlüğe girmesi planlanan vergisel bazı zorunluklarla ilgili yılın son günlerine doğru erteleme düzenlemeleri geldi. Ayrıca her yıl sonu olduğu gibi yeni vergi tarifeleri açıklandı.
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları (YN ÖKC) Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerinin Ertelendi
25.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 466 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile YN ÖKC kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri kademeli olarak uzatılmıştır.

Buna göre, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatları:
- 1 milyon TLyi aşanlar, 1/4/2016 tarihinden,
- 1 milyon TLden 500 Bin TLye kadar olanlar, 1/7/2016 tarihinden,
- 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olanlar, 1/10/2016 tarihinden,
- 150 Bin TLden az olanlar ise 1/1/2017 tarihinden itibaren YN ÖKC kullanma mecburiyeti başlayacaktır. Ancak hemen belirtelim ki, dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de bakanlıkça (Maliye Bakanlığınca) onaylanmış YN ÖKC alarak kullanabileceklerdir. Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31de belirlenmiş olan ?Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları? kullanan mükellefler için YN ÖKC kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin YN ÖKC sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2017 olarak belirlenmiştir.

e-Arşiv Uygulaması Kapsamına Yeni Mükellefler Alındı
Bilindiği üzere, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti. 
Bu defa, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar. 

Değişen Had ve Tarifeler
Gelir Vergisi Kanununun 21inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.800 TL olarak tespit edilmiştir.
Gelir Vergisi Kanununun 23üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere 13,70 TL olarak tespit edilmiştir.
Gelir Vergisi Kanununun 47nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan yıllık kira bedeli toplamı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.300 TL, diğer yerlerde 4.200 TL olarak tespit edilmiştir.

2016 Yılı Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
12.600 TLye kadar yüzde 15
30.000 TLnin 12.600 TLsi için 1.890 TL, fazlası yüzde 20
69.000 TLnin 30.000 TLsi için 5.370 TL fazlası yüzde 27
69.000 TLden fazlasının 69.000 TLsi için 15.900 TL fazlası yüzde 35

2016 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
12.600 TLye kadar yüzde 15
30.000 TLnin 12.600 TLsi için 1.890 TL, fazlası yüzde 20
110.000 TLnin 30.000 TLsi için 5.370 TL fazlası yüzde 27
110.000 TLden fazlasının 110.000 TLsi için 26.970 TL fazlası yüzde 35
Bu vesile ile yeni yılın herkese huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyor, nice mutlu yıllar geçirmenizi diliyorum.

05.01.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM