YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comBankadan İşlem Yapma Zorunluluğu Artık 7.000 TL

24.12.2015 tarihinde yayımlanan 459 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca banka ve benzeri finansal kuruluşlar aracılığı ile yapılması zorunlu ödeme sınırı 7.000 TL olmuştur.

KAPSAMA GİRENLER
Söz konusu tebliğ uyarınca; Vergi Usul Kanununun 232nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ve vergiden muaf esnaf tevsik zorunluluğu kapsamında, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TLyi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunlu.

ARACI FİNANSAL KURUMLAR
Tahsilat ve ödemelere aracılık eden Bankacılık Kanununda tanımlanan bankayı, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşlarını ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketin bahsi geçen aracı finansal kuruluşlardır.

AYNI GÜNDE AYNI KİŞİ VEYA KURUMLARLA YAPILAN İŞLEMLER
Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000 TL tutarını aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

KISIM KISIM YAPILAN TAHSİLAT VE ÖDEMELER
Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının 7.000 TL tutarını aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir.
Örneğin serbest meslek erbabı tarafından bir şirkete bir yıl süreyle verilen hizmet karşılığında alacağı 12.000 TL yıllık hizmet bedelini aylık 1.000 TLlik taksitler halinde alması halinde, serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendiği tarihlerde 1.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan her bir tahsilat ve ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilmesi gerekecektir.

KAPSAMDA OLMAYAN TAHSİLAT VE ÖDEMELER
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin, Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin, yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin, Tapu Sicil Müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin, noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

CEZA
Söz konusu tevsik zorunluğuna uymamanın cezası Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesine istinaden, her iki tarafa ayrı ayrı, her bir işlem için, işleme konu tutarın yüzde 5i nispetinde özel usulsüzlük cezasıdır.

29.12.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM