YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comAvrupa Birliği İçin Yeni Bir Dönem

En son 2013 yılında açılmış olan bir fasıldan sonra, Türkiye-AB HükümetlerAarası Katılım Konferansında Ekonomik ve Parasal başlıklı 17. fasıl müzakereye açıldı. 
Kimilerine göre mülteci krizinin doğal bir sonucu olarak da olsa AB ile tekrar müzakerelerin başlamış olması netice itibari ile AB üyeliği için bir fırsat olarak yorumlanıyor. 

Bu fasıl da diğer fasıllar gibi, ABye giriş kriterlerini içermektedir. Bilindiği üzere 22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesinde ABye adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterler, siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır. 

Avrupa Birliği Bakanlığının resmi internet sitesinden de ulaşacağınız 17. Faslın başlığı, Ekonomik ve Parasal Politikalar. Söz konusu ekonomik kriterler kapsamında aday ülkelerden işleyen bir pazar ekonomisinin yanı sıra birlik içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskısına karşı koyma kapasitesine sahip olmaları bekleniyor.

EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK
Ekonomik ve parasal politika alanında koordinasyonun çerçevesini Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) oluşturmaktadır.
EPB kapsamında, üye devletlerin ekonomi politikalarında eşgüdüm sağlamaları ve İstikrar ve Büyüme Paktının mali gözetim koşullarına tabi olmaları beklenmektedir. Yeni üye olacak devletlerin, antlaşmalarda geçen kriterlere (Maastricht Kriterleri) uyum sağlamak suretiyle birliğe katılım ertesinde Euroyu para birimleri olarak kabul etmeleri beklenmektedir.
MAASTRİCHT 
KRİTERLERİ

Maastricht Kriterleri, ABye üye olmak ve dolayısıyla Avro Bölgesine girmek isteyen ülkeler için belirlenmiş bir dizi ekonomik kriterden oluşuyor. Bu kriterlere göre:
1- Toplulukta en düşük enflasyona sahip (yani en iyi performansı gösteren) üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir.
2- Üye ülkenin devlet borçlarının GSYHsine oranı yüzde 60ı geçmemelidir.
3- Üye ülkenin bütçe açığının GSYHsine oranı yüzde 3ü geçmemelidir.
4- Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibariyle, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla aşmamalıdır.
5- Son iki yıl itibariyle üye ülke parası diğer üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır.

TÜRKİYE ŞARTLARI KARŞILIYOR MU?
Öncelikle enflasyon oranlarına baktığımızda, Türkiyenin 2015 Kasım itibariyle enflasyonu yüzde 8.1dir. Maastricht Kriterleri uyarınca ülkedeki enflasyon oranının AB topluluğundaki en düşük enflasyona sahip üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalamasını 1.5 puanı geçmemesi gerekmektedir. ABde en düşük enflasyona sahip ülkelerin enflasyon oranları; Macaristan 0.5, Polonya -0.6, İsveç 0.1, Hırvatistan -0.9 olarak gerçekleşti. Bu durumda enflasyon oranı kriteri bakımından hala katetmemiz gereken bir mesafe olduğu görülüyor.
Devlet borçlarının GSYHye oranına geldiğimizde ise, bu oranın 2014 yılında Türkiye için yüzde 36 olduğunu görüyoruz. 
Daha güncel verilere baktığımızda da bu oranın yüzde 33e düştüğünü görüyoruz. 
Bu oran, kriterlerde belirtilen yüzde 60dan oldukça düşük. Bütçe açığının GSYHye oranı ise 2014 yılında yüzde 1,4 olarak gerçekleşmişti. 2015 yılının ilk üç çeyreğinde ise bu oran yüzde 1ler civarında seyrediyor. Sonuç olarak oran kriterlerde belirtilen yüzde 3lük oranın altında.

FASIL KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKENLER 
Söz konusu kriterlerin sağlanması için;
1. Merkez Bankasının mali ve kişisel bağımsızlığına dair ilave uygulamalar için gerekli ek değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
2. Kamu sektörünün finansal kuruluşlara imtiyazlı erişim yasağına ilişkin hukuki uyumsuzluklar giderilmelidir.
3. Türkiyenin üye devletlerin bütçe çerçeveleri için yükümlülüklere ilişkin 2011/85/EU sayılı Konsey Direktifine uyum sağlaması gerekmektedir.

22.12.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM