YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comŞirketlerde İnternet Siteleri

Bilindiği üzere; 1 Şubat 2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin kriterler 2015 yılı için aktif toplamı 50 milyon ve üstü Türk Lirası, yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk Lirası ve çalışan sayısı 200 ve üstü olarak belirlenmişti. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin ilgili kriterleri iki hesap dönemi üst üste sağlaması gerekmektedir. 
Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki kriterin aynı kriterler olması şartı bulunmamaktadır. 2013 ve 2014 yıllarında bu üç kriterden herhangi ikisini sağlayan sermaye şirketleri 2015 hesap döneminde bağımsız denetime tabi oldular.

Muhtemeldir ki gelecek yılın şubat ayında bu rakamlar daha da aşağı çekilecek ve bu sayede bağımsız denetime tabi şirket sayısı artmış olacak.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124üncü maddesinin birinci bendinde denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2. bendinde; Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir hükmü yer almaktadır.
İlgili mevzuat hükümlerine göre 2016 hesap döneminde bağımsız denetim kapsamına giren sermaye şirketlerinin 31 Mart 2016 tarihine kadar internet sitesi açma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca ilgili yönetmelikte, internet sitesinde sürekli olarak yayımlanması gereken içerikler maddeler halinde belirtilmiştir. 
Buna göre şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları, seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi internet sitesinde olması gereken bilgilerdir.
Yayımlanan içeriklerde değişiklik olması halinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanması gerekmektedir.
İlgili yönetmelik hükümlerine göre internet sitesinde altı ayda bir yayımlanması gereken bilgiler de yine yönetmelikte ayrıntıları ile açıklanmıştır.

Bağımsız denetime tabi sermaye şirketleri web sitelerinin ana sayfasında kanunen yayınlanması zorunlu olan içeriğin özgülenmesi üzere Bilgi Toplumu Hizmetleri linki oluşturması ve bu bilgileri özgülenmiş bu alanda kanuni sürelere uygun olarak yayınlaması yani MTHS (Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı) hizmeti almalıdır. 

MTHS hizmeti, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından faaliyet izni almış merkezi veri tabanı hizmeti veren servis sağlayıcıları ile yerine getirilir.
Şayet MTHS hizmetini şirketler kendi bünyelerinde tamamlamak isterlerse, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde http://www.kamusm.gov.tr yayımlanan MTHS Teknik Kriterler Rehberinde yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir. 

Söz konusu teknik kriterleri bağımsız denetime tabi şirketlerin kendi bünyelerinde yerine getirmeleri gerek sorumlulukları bakımından gerekse hizmetin oluşturulması aşamalarında oldukça zahmetli ve kapsamlı bir hizmet olacağından, MTHS hizmetinin bakanlıktan faaliyet izni almış firmalardan temin edilmesi en zahmetsiz çözüm olacaktır.

Türk Ticaret Kanununun 562inci maddesinin 12nci bendinde 1524üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üç yüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır hükmü yer almaktadır.

15.12.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM