YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comYaygın Din Eğitimi Verilen Kurumlar İle İbadethanelere Yapılan Bağış ve Yardımlar (2)

Gelir Vergisi Kanunu Açısından 
193 sayılı GVK Diğer İndirimler başlıklı 89uncu maddesinde Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılacak indirimler belirtilmiştir. İlgili maddenin 5inci fıkrasında yer alan Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarını inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılanher türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı hükmü yer almaktadır. Buna göre mülki idare amirlerinin (Vali, Vali Yardımcıları, Kaymakam) izni ve denetimine tabi olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde bulunan yaygın din eğitimi verilen tesislere yapılan her türlü bağış ve yardımların tamamının beyanname üzerinde gelir vergisi matrahından indirilebilmesi mümkündür. Ayrıca ilgili tesislerin inşasının dışında ilgili şartları sağlaması halinde mevcut tesislerin faaliyetlerinin devamı için yapılan bağış ve yardımlarda indirim konusu yapılabilecektir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından 

Katma Değer Vergisi Kanununun 17nci maddesinin 2nci fıkrasının (b) bendinde; Kanun maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olduğu hükmü yer almaktadır. Maddede sayılan kurum ve kuruluşlar şunlardır:
- Genel ve katma bütçeli daireler,
- İl özel idareleri,
- Belediyeler,
- Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
- Üniversiteler,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Siyasi partiler,
- Sendikalar,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Kamu menfaatine yararlı dernekler,
- Tarımsal amaçlı kooperatifler,
- Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar.

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü teslim ve hizmetler, katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu bu istisna kısmi istisna niteliğinde olup, bu istisnadan faydalanabilmek için bağışın yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara yapılması ve bedelsiz olması gerekmektedir. Ancak bağış ve yardımın söz konusu kurum ve kuruluşlara yapılmaması veya bir bedel karşılığında yapılması halinde katma değer vergisine tabidir. 

Buna göre; yaygın din eğitimi verilen kurumlar ile ibadethanelere yapılan bağış ve yardımların ayni olması durumunda ayni mal ile ilgili KDV hesaplanmalıdır. 
Ayrıca 17nci maddesi hükmü uyarınca sosyal ve askeri tesislerle ilgili yapılan bağış ve yardımların ayni yardım olması durumunda satın alınan veya işletme bünyesinde üretilen malların KDVsinin indirim konusu yapılabilmesi mümkün değildir. İndirilemeyen KDVnin gider konusu yapılan ayni malın maliyetine eklenerek giderleştirilmesi, ayni malın alımı ya da üretimi esnasında indirilmiş KDV var ise indirimin iptali gerekmektedir.

29.09.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM