YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comNakit Sermaye Artırım Teşviklerinde Değişiklik

Daha önce bu satırlarda yazdığımız üzere; Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesine; 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı Kanunun 8. maddesi ile eklenen ı bendi ile sermaye şirketlerinin dış kaynak yerine öz kaynak kullanmalarını özendirmek amacıyla nakit sermaye artışlarına vergi teşviki sağlanmıştır. 
Uygulama 01.07.2015 tarihinde ve bu tarihten sonra yapılacak nakit sermaye artışları için geçerli olacaktır. 

Uygulama kısaca sermaye şirketlerinin, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarında yapılacak nakit sermaye artış tutarları üzerinden, ilgili yılda TCMB tarafından en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Hesaplama sonucu bulunan tutarın % 50si, ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar olarak dikkate alınacaktır.

Söz konusu uygulama ile ilgili olarak 30.06.2015 tarih ve 29402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda özellikle indirim oranı konusunda bazı düzenlemelere gidilmiştir.

Halka Açık Şirketlere Avantaj
İlgili karar uyarınca, bütün mükellefler için % 50 olarak belirlenmiş olan indirim oranı, payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı;
1) % 50 ve daha az olanlar için 25 puan,
2) % 50nin üzerinde olanlar için 50 puan, 
ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

Bu bahisle halka açık şirketlere avantaj sağlanmış ve halka açılma adına ilave teşvik unsurları yaratılmıştır.
Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlara İlave Teşvik
Söz konusu düzenlemeler gereği, nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

Pasif Gelir Elde Eden Şirketlere Kısıtlama
Yine bankacılık ve finans sektörü daha önce de açıkladığımız üzere teşvik kapsamı dışında bırakılmıştı. Yapılan son değişiklikle mali yapısı finansal sisteme yakın olan şirketlerinde uygulamadan yararlandırılmaması yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; 
a) Gelirlerinin % 25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için,
b)Aktif toplamının % 50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için, 
indirim oranı 0 olarak uygulanacak başka bir deyişle söz konusu teşvikten faydalanamayacaktır.

Arsa Arazi Yatırımı Teşvik Dışı
Söz konusu düzenlemeler sonucunda arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutar için indirim oranı ?0? olarak uygulanacaktır.
Başka Şirketlerin Finansmanı Teşvik Dışı
İndirim oranı, artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarı için de %0 olarak uygulanacaktır.

07.07.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM