YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comİş Kazasina İhaleye Girme Yasağı

23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.
Söz konusu Kanun ile özellikle iş güvenliği anlamında önemli değişiklikler yapılmıştır.
Bu değişikliklerden belkide en önemlisi iş kazası sonucunda işverenlerin kamu ihalelerine katılma yasağı getirilmiş olmasıdır.

Söz konusu Kanunun 3. maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa 25/A maddesi ilave edilmiştir. İlave edilen bu madde uyarınca; ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacaktır. Ayrıca söz konusu mahkeme kararının bir örneği işverenin siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilecek ve kurumun internet sayfasında ilan edilecektir. Görülen o ki; iş kazası sonucu ölüme sebebiyet veren ve kusuru mahkemece tespit edilen işveren kamu ihalelerine iki yıl müddetle giremeyeceği gibi ismi de Kamu İhale Kurumunun internet sayfasında ifşa edilecektir. 6645 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler tabiki bununla sınırlı değil. Söz konusu Kanunla yapılan özellikle işverenlerin iş güvenliğinden kaynaklanan sorumluluklarına dair önemli bazı değişiklikler daha yapılmıştır. Kısaca özetler isek;

-Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı beş yüz Türk Lirası,
-İşin durdurulması durumunda işverene düşen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
-Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına beş yüz Türk Lirası,
-Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına beş yüz Türk Lirası para cezası uygulanacaktır.
Söz konusu Kanun ile bazı teşvikler de getirilmiştir. Buna göre;
-Çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10dan fazla çalışanı bulunan ve 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınacaktır.
-Emekli olduktan sonra 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında çalışanların emekli aylıklarından %15 oranında kesilmekte olan sosyal güvenlik destek primi (SGDP) % 10a düşürülmüştür. 
-18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanlar; programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar fondan karşılanacaktır.

06.05.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM