YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comE-Defter Uygulamaları-(I)

Ayrıca elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler artık kâğıt ortamında defter tutamazlar. 
Bu mükelleflerin kâğıt ortamında defter tutmaları halinde ise bu defterler hiç tutmamış sayılırlar. 

E-defter kapsamına giren mükelleflerin hem kağıt ortamında hem de elektronik defteri bir arada tutulması mümkün değildir. Zorunluluk kapsamında olmayan mükellefler de istemeleri halinde gerekli şartları sağlamaları ve başvurularda bulunmaları halinde hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına geçilebilecektir.

Daha sonaki yazılarımızda ayrıntıyla bahsedeceğiz ancak önemine binaen bu yazımızda bahsetmek gerekir diye düşündüğümüz en önemli aşama; beratların GİBe yüklenme tarihidir.
İlgili ayın defteri ve beratı oluşturulduktan sonraki aşama GİBe beratın yüklenmesi gerekmektedir.
GİBe beratların yüklenme süresi takip eden üçüncü ayın son gününe kadar olmalıdır. (Hesap döneminin son ayına ait beratlar ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verileceği ayın son gününe kadar gönderilebilir)
Buna göre örneğin Ocak 2015 dönemi için en geç 30 Nisan 2015 günü saat 24:00e kadar defter ve beratlarının oluşturulmuş ve zaman damgası ile damgalamış olması gerekmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığınca 26.02.2015 tarihinde e-defter uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar için uygulama kılavuzu yayımlanmıştır. 
Söz konusu kılavuzda teknik konulara değinilmiş olup yazılarımızda biz de bu konulara kısaca göz atacağız.
Söz konusu kılavuz yapılan açıklamalara ilişkin özet bilgilere başlıklar halinde aşağıda yer verilmiştir.
Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) : İşletmeyi tanıtmaya yarayan referans verisinin girildiği alandır.
Tüzel kişiler için unvan ticaret sicil gazetesinde yer aldığı biçimde kısaltma yapılmaksızın eksiksiz biçimde yazılacaktır. 
Gerçek kişiler için adı + soyadı şeklinde yazılacaktır. Şubeli paket yüklenmek istendiğinde şube ismi + “şubesi” şeklinde yazılmalıdır. 
Şubeli paket yüklendiğinde şube ismine ek olarak şube numarası 4 hane olarak girilmelidir.
İşletme Tanımlaması : İşletmenin faaliyeti ile ilgili tanıtıcı bilginin yazıldığı alandır.
İşletmenin faaliyet konusunu gösteren “NACE” kodu yazılacaktır.

Hesap Dönemi Başlangıcı : Dokümanın ilgili olduğu hesap dönemi başlangıç tarihinin yazıldığı alandır.
Hesap dönemi başlangıç tarihi 4 hane yıl 2 hane ay ve 2 hane gün olarak yazılacaktır. 
Dönem başlangıç-bitiş tarihleri ile hesap dönemine ait tarihler birbirinden farklıdır. 
Hesap dönemine ait tarihler, bir hesap dönemi içerisinde oluşturulan tüm defter parçalarında aynı olmalıdır.
Hesap Dönemi Sonu : Dokümanın ilgili olduğu hesap döneminin bittiği tarihin yazıldığı alandır.
Hesap dönemi bitimi 4 hane yıl 2 hane ay ve 2 hane gün olarak yazılacaktır. 
Dönem başlangıç-bitiş tarihleri ile hesap dönemine ait tarihler birbirinden farklıdır. 
Hesap dönemine ait tarihler, bir hesap dönemi içerisinde oluşturulan tüm defter parçalarında aynı olmalıdır.

SM/SMMM / YMM Adı : SM / SMMM veya YMMnin adı soyadı ve unvanının yazıldığı alandır.
SM/SMMM veya YMM bir işletme için defter oluşturuyorsa, bu durumda SM/SMMM veya YMMye ait unvan ve ad-soyadı yazılacaktır. 
Eğer defterler işletme bünyesinde tutuluyorsa, bu alana işletmenin muhasebe bölüm yetkilisinin unvanı ve adı-soyadı yazılacaktır.
SM/SMMM / YMM Sözleşme Tipi Açıklaması : Sözleşme ile ilgili açıklamaların serbest metin olarak yazıldığı alandır.
Sözleşme açıklaması, sözleşme çeşidi, sözleşme tarihi ve numarası aralarına “,” işareti konularak bu alana yazılacaktır. 
SM / SMMM veya YMM bir işletme için defter oluşturuyorsa, bu durumda SM / SMMM veya YMM ile yapılan sözleşmeye ait sözleşme açıklaması, sözleşme çeşidi, sözleşme tarihi ve numarası yazılacaktır. 
Eğer defterler işletme bünyesinde tutuluyorsa bu alana tire (-) işareti yazılacaktır. 
Bu alan boş geçilmemesi gereken bir alandır.
Devamı gelecek hafta…

17.03.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM