YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comE-Defterde Sona Doğru

E-Defter sürecinde sona doğru yaklaşılıyor. Genellikle beklenti e-defter uygulamasının bir dönem daha erteleneceği yönündeydi.
Ancak Maliye Bakanlığı kamuoyunun erteleme beklentilerini boşa çıkaran bir duyuru yayımladı.
Söz konusu duyuruda aynen aşağıdaki ifadelere yer verildi; 
“… Bu açıklamalar çerçevesinde; gerek Başkanlığımız gerekse de mükelleflerimiz açısından e-defter uygulamasının ertelenmesini gerektiren özel bir durum bulunmadığından, mükelleflerimizin yukarıda belirtilen zamanlarda e-defter başvurularını yapmaları ve defterlerini e-defter olarak tutmaları, vergisel ve hukuki anlamda ileride sıkıntıya düşmemeleri ve cezai işlemlere maruz kalmamaları adına büyük önem arz etmektedir…”

Buna göre artık ertelenme ihtimali kalmamış gibi görünüyor. Mükelleflerin bir an önce kendilerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekiyor.
Kapsamındaki Mükellefler
Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242nci maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca e-deftere geçmek zorunda olan mükelleflerin belirlenmesine ilişkin olarak yayımlanan 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu

Genel Tebliğinde 14.12.2012 tarihi itibariyle;
-5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal almış ve 31.12.2011 tarihi itibariyle 25 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler,
-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal almış ve 31.12.2011 tarihi itibariyle 10 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler,
2014 takvim yılı içerisinde e-defter uygulamasına geçmek zorundalar.

Geçiş ve Başvuru Tarihleri
E-deftere geçiş başvuru ve başlangıç tarihlerinin belirlenmesine ve uygulamaya geçişin Aralık/2014 ayına kadar ertelenmesine ilişkin yayımlanan 67 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca;
-Özel hesap dönemine tabi mükelleflerin e-deftere geçiş başvurularını 01.12.2014 tarihinden önce yapmaları ve en geç Aralık/2014 ayı içinde e-defter tutmaya başlamaları,
-Normal hesap dönemine tabi mükelleflerden;

a)Aralık/2014 ayından önce başvuranların en geç Aralık/2014 ayından başlamak üzere;
b)Aralık/2014 ayı içinde başvuranların ise 01.01.2015 tarihinden itibaren e-defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

Aynı Mali Mühür E-İmza ile Başvuru
Elektronik Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin aynı zamanda e-fatura uygulamasına da 01.04.2014 tarihi itibariyle geçmiş bulunduklarından, e-fatura işlemleri için kullanmakta oldukları “Mali Mühür” veya “Nitelikli Elektronik İmza” araçlarını e-defter başvurularında da kullanabilmeleri imkanı bulunmakta, dolayısı ile yeni bir mali mühür veya nitelikli elektronik imza aracı temin etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Başvuru Şekli
E-Defter uygulamasına başvuru için vergi dairesine gitmeye veya herhangi bir mali idare birimine dilekçeyle başvurmaya gerek bulunmamakta; www.edefter.gov.tr internet adresinden mükellefiyete ilişkin temel bilgileri girmek ve “Uyumluluk Onayı Verilen” yazılımlardan herhangi birini seçmek ve mali mühür ya da elektronik imza ile imzalamak suretiyle başvuruda bulunabilecektir.

Defter kayıtları en geç izleyen üçüncü ayın sonuna E-Defter formatına dönüştürülecek
2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtildiği üzere; bir aylık döneme ilişkin defter kayıtlarının elektronik defter formatına dönüştürülmesi, mali mühürle onaylanması ve beratlarının GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi en geç izleyen üçüncü ayın sonuna kadar olabilecektir.

17.12.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM