YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comSanayi Sicil Tebliği-(1)

Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11) Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) tarafından 25.10.2014 tarih ve 29156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Yazımızda yürürlüğe giren söz konusu tebliğ ile ilk kayıt müracaatı, işletmelerin sanayi siciline kaydedilmesi, sanayi sicil belgesi düzenlenmesi konularında ayrıntılı bilgiler verilecektir. 
İlk Kayıt (İnternet Üzerinden Kayıt) 

Üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca başvuruda bulunan işletme, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak dolduracaktır. 

KOBİlerin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri kapasite raporu esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulacak ve müracaatın sonuçlandırılması için kapasite raporu ile Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi nüshaları bir dilekçe ekinde ilgili İl Müdürlüğüne verilecektir. Kamu kuruluşları ise kapasite raporu yerine elektronik ortamda vermiş oldukları bilgilerin beyanını onaylı olarak İl Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

Mikro işletmelerin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri varsa kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameyi doldurmak zorundadırlar. Kapasite raporu yoksa firma beyanı esas kabul edilecektir. Kapasite raporu nüshası, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı ile Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi (adi ortaklıklarda her ortak için) nüshası veya gazetelerde yer alan bilgileri ibraz eden belge, bir dilekçe ekinde ilgili İl Müdürlüğüne verilecektir. 

Elektronik ortamda yapılan müracaat, İl Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümleri ve ürün sınıflaması çerçevesinde incelenecek ve il Müdürlüğüne teslim edilen ilgili belgeler ve elektronik kayıt kontrol edilerek uygun bulunan müracaat onaylanacaktır. Kaydı uygun bulunmayan müracaat ile eksik ya da hatalı müracaat gerekçesi belirtilerek reddedilecek, yazılı olarak ve elektronik ortamda işletmeye bildirilecektir. 
İşletmelerin Sanayi Siciline Kaydedilmesi Kayıt işlemleri üretim yerinin bulunduğu ilin İl Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülecek ve bir işletmenin sanayi siciline kaydında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Avrupa Birliği Sanayi Ürünleri Listesine uygun olarak hazırlanan Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi esas alınacaktır. 

Ayrıca bir işletmenin birden fazla üretim yerinin olması halinde her üretim yeri ayrı ayrı sanayi siciline kaydedilecek ve bir işletmenin üretim yaptığı yerin yetersiz olmasından dolayı, üretim yerine bitişik ikinci bir üretim yerinde aynı üretimin yapılması durumunda, ikinci üretim yerine ait kapı numarası da Sanayi Sicil Belgesinde belirtilecektir.Sanayi Sicil Belgesi Düzenlenmesi ve Sanayi Sicil Belgesi Tarihi 

Sanayi siciline kayıt için yapılan müracaatın uygun bulunması halinde içeriği ve formatı Bakanlık tarafından hazırlanan Sanayi Sicil Belgesi İl Müdürlüğü tarafından bir nüsha olarak düzenlenecek ve düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi bir yazı ekinde işletmeye posta ile gönderilir veya yetkili kişiye elden teslim edilecektir. 
Sanayi Sicil Belgesi tarihi, kayıt için elektronik ortamda veya zorunlu hallerde İl Müdürlüğüne yapılan müracaat tarihi olacak ve unvan, fiili üretim yeri adresi ve ürün değişikliği veya ürün ilavesinde Sanayi Sicil Belgesi tarihinde değişiklik yapılmayacaktır. 

18.11.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM