YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comTorba Yasa ve Yapılandırma-2

Hem vergi hem de SGK borçlarının yapılandırılmasında ayrıca; borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı getiriliyor. 
Ayrıca başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergi ve sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. 

Bunun dışında ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51.inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. 
Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. 
Yani hem cari borçlara hem de taksit borçlarına dikkat etmemiz gerekiyor. 
Yasa ayrıca gümrük dairelerince tahsil edilen gümrük vergisi ve benzeri alacaklar içinde yukarıdaki yapılandırmalara benzer düzenlemeler getiriyor. 

Söz konusu düzenleme ile; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı›na bağlı tahsil dairelerince, 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yükümlülüğü doğan ve takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olup 11/09/2014 tarihi itibarıyla; vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı cezaların ödenmemiş kısmı, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezaları, eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili olarak söz konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri asılları yapılandırma kapsamına alınıyor. 
Gümrük mevzuatı uyarınca yapılacak yapılandırmalar için borçluların kasım ayı sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve ödenecek tutarları, ilk taksiti en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmek üzere ikişer aylık dönemler hâlinde 18 eşit taksitte ödemeleri şarttır. 

Kanunda ayrıca bilanço usulüne göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin kasa ve ortaklar cari hesabında gerçeği ifade etmeyen rakamların düzeltilmesi için imkân sunuluyor. 
Söz konusu düzenleme ile mükelleflerin düzeltmek istedikleri tutarın yüzde 3›ü kadar hesaplanan vergiyi ödemeleri ve 31/12/2014 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine başvurmaları şartı ile 31.12.2013 tarihli bilançolarında yer alan kasa ve ortaklardan alacaklar hesapları düzeltiliyor. 

Özellikle iş adamları ve sanayicilerin, esnaf ve sanatkârların bağlı oldukları odalara veya esnaf kuruluşlarına olan prim ve aidat borçları da yasa kapsamında yapılandırılıyor. 
Yine SMMM ve YMMlerin oda aidat borçları da yasa kapsamında yapılandırılıyor. 
Son olarak yasa ile araç muayenesi yaptırmayanlar için ise yılsonuna kadar yaptırmaları şartıyla kolaylıklar getiriliyor. 

30.09.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM