YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comTorba Yasa ve Yapılandırma-1

Aylardır kamuoyunu meşgul eden ancak sonucunda yapılandırmaya ilişkin çok fazla şey vaat etmeyen Torba Yasa, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”, olarak adlandırılan kanun, 11 Eylül 2014 tarihli ve mükerrer 29116 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. 
Öncelikle belirtmemiz gerekir ki işadamlarının çokça beklenti içine girdiği dava, uzlaşma veya inceleme aşamasında olan alacaklar, yapılandırma kapsamına alınmadı. Bu da yasanın başarısını etkileyecek bir faktör olarak görülüyor. 

Ayrıca dava, uzlaşma ve inceleme aşamasındaki borçların yapılandırma kapsamına alınmaması, beraberinde kamu iş yükünün etkin kullanımıyla ilgili soruları da beraberinde getiriyor. Çünkü özellikle bu tür borçların yapılandırmaya tabi tutulması ile kamu ve yargı rahat bir nefes alabilecekti. Sonuç olarak yasa çıktı. Yasa öncelikle vergi anlamında aşağıdaki borçları yapılandırma kapsamına alıyor; 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları. 

Bunlardan kesinleşmiş olup bu 11/09/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları ile kanunda belirtilen bazı adli ve idari para cezaları ile diğer bazı amme alacakları yapılandırma kapsamına alınıyor. (Bunlar arasında Askerlik Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolları Genel Müdürlüğü›nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları bulunuyor.) 
Belediyelerce takip edilen emlak ve çevre temizlik vergisi ile emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı; su ve atık su bedelleri de yapılandırma kapsamına alınmıştır. 
Yapılandırma ile vergi aslı ve vergi aslına bağlı cezalar aynen korunuyor. Sadece vergi aslına veya cezasına işlemiş olan faiz ve gecikme zamlarının yerine Yİ-ÜFE faizi getiriliyor. Tabi yapılandırmanın bir avantajı da borçlara taksitlendirme imkânının getirilmesi. 

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlu mükelleflerin ilgili oldukları vergi dairelerine 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ödemeler ise Aralık ayından başlıyor (31/12/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar) ve toplam borç ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenebiliyor. Kredi kartıyla ödeme imkanı da sunuluyor. Tabi taksit yapıldığında, taksit sayısına göre artan ekstra bir faiz daha uygulanıyor. SGK tarafından 11/09/2014 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, yapılandırma başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi, emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar da yapılandırma kapsamına alınıyor. 

Yapılandırma ile yukarıda sayılan alacaklar için uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilip bunun yerine prim aslı ve Yİ-ÜFE faizi getiriliyor. 
Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen SGK borçlularının; ekim ayı başından itibaren; genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası prim borçları için yedi ay içinde (Nisan 2015 sonuna kadar), diğer bentlerde belirtilen borçlular ise üç ay içinde (31 Aralık 2014 tarihine kadar) kuruma başvuruda bulunmaları ve ilk taksiti ekim ayı başından itibaren; (genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası prim borçları için sekiz ay içinde (Mayıs 2015 sonuna kadar), diğer bentlerde belirtilenler ise dört ay içinde (Ocak 2015 sonuna kadar), diğer taksitlerini ise ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekiyor. 

Devamı haftaya
 

24.09.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM