YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comİhracata Yeni Destek

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ 
İhracat özellikle cari açığın sıkça konuşulduğu şu günlerde daha da önemli hale geldi. Ekonomi Bakanlığı uzun süredir ihracatı artırmak için yasal hamleler yapıyor. Özellikle yurtdışı pazar araştırması, pazara giriş, yurtdışı tanıtım ve e-ticaret konusunda bakanlığın çok çeşitli destekleri var. 

Bildiğiniz üzere söz konusu desteklere ilişkin olarak 21.03.2011 tarih ve 27881 sayılı Resmi Gazetede “2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliği” yayımlanmıştı. Bu tebliğ ile Türkiyede sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile işbirliği kuruluşları ve organizatör kuruluşların pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu›ndan (DFİF) karşılanmasına dair esaslar belirlenmişti. 

Konuya ilişkin son olarak 2014/8 “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”, 04.09.2014 tarih ve 29109 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Söz konusu karar ile şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre bilgileri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması amaçlanmıştır. 
Burada bahsi geçen pazara giriş belgesi, bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifika ve/veya test/analiz raporlarını ifade etmektedir. 
Destekten sadece şirketler yararlanabilecektir. Buradaki şirket tabiri, Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri ifade etmektedir. 
Bu kapsamda; şirketlerin, pazara giriş belgelerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve belge başına en fazla 25 bin ABD dolarına kadar desteklenecektir. Şirket başına en fazla yıllık 250 bin ABD doları verilecektir. 

Ayrıca şirketlerin pazara giriş belgelerine ilişkin harcamaları, bu harcamaların en az yüzde 51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilecektir. 
Yine bu karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlanacak olan şirketler, gerçekleştirdikleri giderlere ilişkin harcama belgeleri ile uygulama usul ve esaslarında belirtilen diğer belgelerin, kalite, çevre belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerin alınış tarihinden ve tarım ürünleri laboratuar analizleri raporlarını, düzenleniş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde, gerekli incelemelerin yapılarak bakanlığa intikal ettirilmesini teminen, üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Söz konusu destekten yararlanmak için başvuran şirketler eksik bilgi ve belgelerini üç ay içerisinde tamamlamak durumundadırlar. 
Son olarak; bu destekten yararlanacak olanların yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız tahsil ettikleri, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelerde “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun” hükümleri uygulanacaktır. 

Özellikle ihracat yapan veya bu amaçla yola çıkan iş adamlarımıza katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu uygulama yürürlüğe girmiş olup, detaylı bilgiler için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri›nden (Bursa için Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği›nden) bilgi alınabilir. 


 

16.09.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM