YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comMuhasebe ve Etik

Etik olgusu, son yıllarda dünyada ve ülkemizde neredeyse her alanda sıkça gündeme gelmektedir. Etik en genel anlamda ahlaki açıdan doğru veya yanlış; iyi veya kötü ile ilgilidir. Bu noktadan hareketle etik kavramı genel olarak, yarar, iyi, kötü, doğru ve yanlış gibi kavramları inceleyen, bireysel ve grupsal davranış ilişkilerinde neyin iyi neyin kötü olduğunu belirleyen ahlaki ilkeler, değerler ve standartlar sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Her mesleğin de kendine göre etik ilkeleri mevcuttur. Meslek etiği, belirli bir meslek grubuna ilişkin ortaya konmuş ve o mesleği yerine getirenlerin uyguladığı veya uygulamaya zorlandığı kurallar bütünüdür. 
Muhasebe meslek etiği ise, muhasebecilerin iş dünyasındaki ilişkilerini düzenleyen ilke ve kuralların bütünüdür. Muhasebe mesleğinde meslek etiğine yönelik gerek Türkiyede gerekse uluslararası alanda kapsamlı çalışmalar yapılmış ve etik kurallar belirlenmiştir.

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikin ikinci bölümünde meslek mensuplarının çalışma usul ve esasları belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre meslek etiğini sağlamaya yönelik düzenlemeler maddeler halinde açıklanmıştır. (Türkiyede Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması, Şakir Sakarya, Suat Kara. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010)
Yine Türkiyede muhasebe meslek etiği ile ilgili doğrudan yapılmış ilk düzenleme 18.10.2001 tarih ve 24557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Mali Müşavir Meslek Ah lakı Kuralları İle İlgili Mecburi Meslek Kararı” olmuştur.
Ayrıca; 3568 sayılı yasa kapsamında Resmi Gazetede 19.10.2007 tarihinde “Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, temel etik ilkeleri dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik ve mesleki davranış olarak sınıflandırılmaktadır.
Son olarak bu yönetmelik kapsamında Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi Ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ 27 Mart 2014 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Söz konusu tebliğe göre; düzenlemenin amacı etik öğrenme yönünde isteklilik yaratarak, etik eğitimi ve etik davranış gelişimini sağlamak üzere, muhasebe meslek mensupları ile bunların bağlı oldukları meslek odası arasında yapılacak etik sözleşmenin ve sözleşme yapılması öncesinde meslek mensubunun tabi olacağı etik eğitiminin usul ve esaslarını belirlemektir.

Etik eğitimi ise bağlı olduğu Oda ile etik sözleşme imzalama isteğinde olan muhasebe meslek mensubunun, sözleşme yapma öncesinde katılacağı, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim yöntemleri ile yürütülen eğitim faaliyetlerini ifade etmektedir.
Mesleki faaliyete başlayacak veya halihazırda çalışmakta olan meslek mensuplarından, bağlı oldukları Oda ile etik sözleşmesi yapmak isteyenler, etik eğitimi almak üzere TURMOB tarafından oluşturulan etik eğitimi internet sitesi üzerinden eğitim kaydını yaptırıp ve odaya bildireceklerdir. Etik eğitimi tamamlayarak etik eğitimi tamamlama belgesi almış meslek mensupları ile bağlı oldukları Oda arasında Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi iki örnek olarak imzalanacaktır. Daha sonra  Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi imzalayan meslek mensuplarının listesi, takip eden ayın ilk haftasından başlayarak düzenli olarak bağlı oldukları odanın internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi; meslek mensubunun, 3568 sayılı Kanuna, bu Kanun ile ilgili yönetmelik, tebliğ, genelge ve mecburi meslek kararlarına uyumsuz tutum ve davranışta bulunduğu disiplin kurullarınca tespit edilmesi halinde oda yönetim kurulunca tek taraflı olarak feshedileceği gibi; meslek mensubunun mesleki faaliyetini terk etmesi veya meslek ruhsatını Birliğe iade etmesi halinde oda yönetim kurulu kararına istinaden tek taraflı isteği ve Odaya bildirimde bulunması halinde meslek mensubu tarafından da feshedilebilir.
Sonuç olarak bu fesih; Oda internet sitesinde; “Uygun olmayan davranışlar nedeniyle” veya “Ruhsatın iadesi veya nakil nedeniyle” ibarelerinden birisi ile ilan edilir.


 

15.04.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM