YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comEngelsiz Toplum: Korumalı İşyeri Teşvikleri

6518 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 19 Şubat 2014 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasada özellikle engellilere yönelik korumalı işyeri başlığı altında yapılan düzenlemeler dikkat çekici.

Söz konusu yasa ile değişen 5378 sayılı yasanın 3. maddesi uyarınca; korumalı işyeri; iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere mesleki rehabilitasyon sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerini ifade etmektedir. Kanunun gerekçesinden de anlaşılacağı üzere bu işyerlerinde engellilik durumu ve derecesi nedeniyle açık işgücü piyasasında istihdam edilemeyen zihinsel ve ruhsal-duygusal engellilerin işe yerleştirilmeleri ve onların hem üretken olmaları hem de işe uyum yoluyla toplumsal yaşama katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır. İşte yeni yasa bu işyerlerinin devamlılığının desteklenmesini sağlayacak bir takım teşvikler getirmektedir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi
Öncelikle her bir engelli vatandaş için azami 5 yıl süre ile uygulanmak ve yıllık olarak indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150sini aşmamak üzere, korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan miktarlar da dahil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100ü tutarında korumalı işyeri indiriminin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınması ile korumalı işyerlerinin kurulmasının teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu düzenleme Kanun da aynen aşağıdaki şekilde yer almaktadır:
“5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100ü oranında korumalı işyeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150sini aşamaz.).”

Ücret Teşvikleri

4857 sayılı İş Kanununa eklenen madde ile; korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretlerine yönelik bazı devlet destekleri getirilmiştir. Buna göre korumalı iş yerlerinde çalıştırılan engellilere işverenlerince verilecek aylık maaşlarının 374 lirası (2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen aylık tutar) İşsizlik Sigortası Fonundan işverene ödenecektir.

5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamındaki illerdeki korumalı iş yerlerinde ve korumalı işyerlerinde zorunlu sayının üstünde çalıştırılan her engelli için ilaveten yüzde 20 fazla ödeme yapılacaktır. Bu ödemelerde de İşsizlik Sigortası Fonundan işverene ödenecektir.
İşsizlik Sigortası İşveren Payı
Giderleri arasında önemli bir yer tutan işveren işsizlik sigorta prim hisselerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması suretiyle korumalı işyerlerinin desteklenmesi ve bu işyerlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla;
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile, korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilerin işsizlik sigortası işveren payı Hazine tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır.
Çevre Temizlik Vergisi İstisnası
Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “öğrenci yurtları” ibaresinden sonra gelmek üzere “korumalı işyerleri” ibaresi eklenmiş ve böylece korumalı işyeri statüsündeki yerlerin çevre ve temizlik vergisine tabi olmamaları sağlanmıştır.
Daha engelsiz bir toplum için daha duyarlı olmamız temennisi ile…


 

25.02.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM