YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comGünlük Kiralamalara Tevsik Zorunluluğu

Bilindiği üzere hali hazırda; konutlar için, aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenler, işyerleri için ise tutarına bakılmaksızın hem kiraya veren hem de kiracıların kira ödemelerini banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik etmeleri zorunluluğu bulunmaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 298 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile artık konutlarda, kira tutarı aylık 500 TL ve üzerinde olanların yanı sıra tutarı ne olursa olsun haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler de tevsik zorunluluğu kapsamına alınmıştır.
Bunun anlamı, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren, günlük, haftalık veya bir aydan kısa süreli konut kiralamalarında kira geliri elde edenler, kira ödemelerini banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik etmek zorunda.

Araç Kiralamalarında Tutara 
Bakılmaksızın Tevsik Zorunluluğu

Yine genel kural olarak, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, vergiden muaf esnaf hem kendi aralarında hem de tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7 bin lirayı aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 480 seri no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile araç kiralama hizmetleri çerçevesinde yapılacak tahsilat ve ödemelerin herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın tevsik zorunluluğu kapsamına alınmıştır. Yani 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren, tevsik zorunluluğu olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin 7 bin lira hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

Borsa Tescilli Ürünlerde 
Tevsik Zorunluluğu Kaldırıldı

Yine söz konusu Tebliğ'de yapılan düzenleme ile bundan böyle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, ticaret borsalarına belirli süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler tutarı ne olursa olsun aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktır.

20.06.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM