YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comPersonele Gıda Yardımı

Ramazan ayı başlamak üzere ve her dönem olduğu gibi yine ayni yardımlar özellikle de gıda yardımları ön planda. Ramazanla birlikte işletmeler, personele Ramazan paketi veya ramazan erzakı adı altında gıda yardımları yapmaktadır. Söz konusu yardımların vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı karşısındaki durumu yazımızın konusunu oluşturacaktır. 

Gelir Vergisi 
Gelir Vergisi Kanunu'nun 63'üncü maddesinde, 'ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır' denilmiş ve maddenin devamında ise 'Hizmet erbabına verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına göre, konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler, konutun emsal kirasına veya menfaatin emsal bedeline göre değerlenir' hükmüne yer verilmiştir.
Dolayısıyla işverenlerce çalışanlarına verilecek yardımlar ayni ücrettir. Personele yardım paketi adı altında dağıtılan ücretlerin vergilendirilebilmesi için parasal değerinin bilinmesine ihtiyaç vardır ki ilgili kanun hükmü uyarınca, çalışanlara verilen bu değerin tespitinde yardımların verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatları esas alınacaktır.

Katma Değer Vergisi 
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun teslim sayılan halleri düzenleyen 3 üncü maddesinin (a) bendinde, 'vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı' hükmedilmiştir.
Ayrıca aynı Kanunu'nun 27'nci maddesinde, 'bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olacağı' hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, erzak paketlerinin bedeli varsa bu bedeli, bedelinin tespit edilememesi durumunda ise emsal bedeli esas alınacak ve katma değer vergisi bu matrah üzerinden hesaplanacaktır. Ancak burada önemli bir sorun paket içerisinde farklı oranlara tabi malların bulunmasıdır. Bu durumda, birbirinden bağımsız olarak tüketilebilen ve farklı katma değer vergisi oranlarına tabi ürünlerin paketlenerek, fatura veya benzeri vesikalarda malın cinsinin 'Ramazan Paketi', tutarının da tek bir tutar olarak gösterilmesi suretiyle satışa sunulması halinde, bu pakete, koli içindeki katma değer vergisi oranı en yüksek olan ürünün tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanacaktır. Ancak; paket içindeki ürünlerin, fatura veya benzeri vesikalarda ayrı ayrı fiyatlandırılarak, ayrı kalemler halinde gösterilmesi durumunda ise; pek tabii ki her bir ürüne, ürünün tabi olduğu katma değer vergisi oranını uygulanacaktır.

Damga Vergisi 
Yapılan işlem, işverenlerin ayın olarak yapmış oldukları ücret ödemesi olduğundan, binde 7,59 oranında damga vergisi keserek vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Mevzuatı
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nu uyarınca aynı yardımlar prime esas kazancın bir unsuru değildir. Bu sebeple erzak paketlerinin parasal bedeli prim matrahına dâhil edilmeyecek ve işsizlik sigortası da hesaplanmayacaktır.

30.05.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM