YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comBirleşin, Daha Az Vergi Ödeyin

27 Ocak tarihinde yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile yasalaşan 'KOBİ birleşmelerine indirimli kurumlar vergisi' düzenlemesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Geriye sadece Bakanlar Kurulunun oran belirlemesi kaldı. Söz konusu ayrıntılara geçtiğimiz hafta yayımlanan 12 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer verildi.
Bahsedilen Tebliğ'de öncelikle küçük ve orta büyüklükteki işletmenin (KOBİ) tanımı yapıldı. Tanım yapılırken 'Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik'e atıfta bulunularak; söz konusu indirimli kurumlar vergisi teşviki uygulamasından yararlanacak olan KOBİ'lerin, birleşmenin gerçekleştiği tarihten önceki hesap döneminde; 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, gelir tablosunda yer alan yıllık net satış hasılatı veya bu dönemin sonunda çıkarılan bilançonun aktif toplamından herhangi biri 40.000.000 TL'yi aşmayan,
işletmeler olduğu belirtildi. Yukarıdaki şartları sağlayan işletmeler KOBİ sayılacaktır. Ancak bütün KOBİ'lerin söz konusu teşvikten yararlanma şansı yok. Çünkü düzenleme sadece imalatçı vasfını haiz olan KOBİ'leri kapsamaktadır. 

Hizmet ve ticaret işletmeleri kapsam dışında bırakılmıştır. Ayrıca yapılacak birleşmenin devir hükmünde olması da bir başka şarttır. Toparlayacak olursak, KOBİ'lerin üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için indirimli kurumlar vergisi teşvikinden yararlanabilmesi için; Birleşmenin, Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan devir şartlarını taşıması, Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması, Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması şarttır.

Ayrıca Tebliğde vurgulandığı üzere, sanayi sicil belgesini haiz olmakla birlikte fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmeyen veya fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmekle birlikte sanayi sicil belgesini haiz olmayan KOBİ'ler, diğer şartları taşısalar dahi teşvikten yararlanamazlar. Yukarıda bahsedilen şartları sağlayan KOBİ'lerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacaktır.
Yani birleşme sonucu sona erecek şirketin birleşme öncesi kıst hesap dönemi, birleşilen şirketin ise birleştiği hesap dönemi dahil üç hesap döneminde indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanılacaktır. Oran indirimi şirketlerin üretim faaliyeti dışındaki faaliyetlerine uygulanmayacaktır. Bu da üretim faaliyeti kazançlarının özellikle maliyet ayağında manipülasyonlara sebebiyet verecektir. İncelemeye konu olmamak için dağıtım anahtarlarının tespitinde objektif olmakta fayda var diye düşünüyorum.
Son olarak Tebliğ'de birleşmeden sonra birleşilen kurumun KOBİ niteliğini kaybetmesinin kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği açıkça belirtilmiştir.

21.02.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM