YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comŞirketlere Yeni Avantaj:“Sat Ve Geri Kirala”

Genel Olarak Finansal Kiralama
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3. maddesinde “Finansal kiralama; bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hâllerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemini ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

Sat ve Geri Kirala İşlemleri
6361 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerle getirilen en önemli yeniliklerden birisi, uygulamada “sat ve geri kirala” olarak adlandırılan ve işletmelere yeni bir finansman imkanı tanıyan yöntemin uygulanabilirliğine olanak sağlanmasıdır.
6361 sayılı Kanunda “sat ve geri kirala” işleminin tanımı yapılmamış olmakla birlikte, anılan işlemi genel olarak; “işletmelerin aktifine kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin, finansal kiralama şirketlerine satıldıktan sonra tekrar geri kiralanması işlemi” olarak tanımlayabiliriz. Bu sistemde satıcı, aktifindeki bir sabit kıymeti belirlenen bir fiyattan finansal kiralama şirketine satmakta ve sattığı bu sabit kıymeti bir finansal kiralama sözleşmesi ile geri kiralamaktadır. Böylece mülkiyet finansal kiralama şirketine geçmekle beraber kullanım hakkı satıcı şirkette kalmakta ve böylelikle ilave bir finansman imkanı sağlanmış olmaktadır.

Kurumlar Vergisi İstisnası
6495 sayılı Kanunla 02.08.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak yapılan değişikliklerle, taşınmazların “Sat ve Geri Kiralama” yöntemiyle yapılacak finansal kiralama işlemleri nedeniyle satışından doğacak kazancın vergiden müstesna tutulması sağlanmıştır.

Yapılan yeni düzenlemeye göre; 02.08.2013 tarihinden itibaren, 6361 sayılı Kanun kapsamında taşınmazların geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri satın alınması şartıyla;
- Finansal kiralama şirketlerine satışı,
- Bu taşınmazların finansal kiralama şirketlerince tekrar devralındığı kuruma satışından,
doğan kazançların tamamı (% 100ü) kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Ayrıca, yeni istisna hükmünden yararlanabilmek için, KVKnın 5/1-e maddesinde yer alan bu taşınmazların en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmayacaktır. 

Katma Değer Vergisi İstisnası
KDVKnın 17/4 üncü maddesine 02.08.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6495 sayılı Kanunla eklenen (y) bendi ile; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile;Kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması,
Bu taşınmazların satan kişilere kiralanması ve Kira süresinin sonunda kiracıya yani satan kişiye devri KDVden istisna olacaktır. İnşaat Şirketleri İçin Durum

Taşınmaz ticareti ve kiralamasıyla uğraşanların bu amaçla ellerinde bulundurdukları taşınmazların, Katma Değer Vergisi Kanununa getirilen istisna hükmü dolayısıyla, sat ve geri kirala işlemine tabi tutulması halinde de katma değer vergisi istisnası uygulanacaktır. Ancak, bahsi geçen şirketlerin bu amaçla ellerinde bulundurdukları taşınmazlarını Sat ve Geri Kirala işlemine tabi tutmaları halinde, bu satıştan doğacak kazançlarına, Kurumlar Vergisi Kanununun 5inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin son paragrafında yer alan “…taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır” hükmü uyarınca kurumlar vergisi istisnası uygulanamaz hale gelmektedir. 


 

19.11.2013

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM