YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comBazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla yurtdışında bulunan veya yurt içinde olup kayıtlarda olmayan bazı varlıkların kayda alınması şartıyla serbestçe tasarruf edebilme avantajı getirilmiştir.
Yazımızda yurt dışında ve yurt içinde yer alan varlıklara ilişkin getirilen imkanlara ayrı ayrı değineceğiz.

Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar
Söz konusu kanun uyarınca, gerçek ve tüzel kişiler, 31/12/2016 tarihine kadar yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiyeye getirmeleri halinde bunlara serbestçe tasarruf edebilecek ve bu varlıkları işletme kayıtlarına dahil edebileceklerdir.
Eğer mükellefler söz konusu varlıkları işletmelerine dahil ederlerse, bu şekilde işletmeye dahil edilen varlıklar, vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. Aynı şekilde, söz konusu varlıklar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın işletmeden çekilebilecek ve işletmeden çekilen bu varlıklar dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.
Yurt dışından getirilen varlıkların işletmeye kaydedilmesi durumunda, bu varlıkların Vergi Usul Kanununun iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerlemeye ilişkin hükümlerine göre tespit olunan değerleri esas alınacaktır.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yurt dışından getirdikleri ve kanuni defterlerine kaydettikleri varlıkları için pasifte özel bir fon hesabı açabileceklerdir. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da vergisiz olarak dağıtılabilecektir.
Eğer beyan edilen varlıklar yine yurt dışından alınmış ve defterlere kayıtlı bir kredinin kapatılması için kullanılmış ise yurt içine getirilme şartı da aranılmayacaktır.

Yurt İçinde Kayıt Dışı Kalmış Varlıklar
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiyede bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını 31/12/2016 tarihine kadar kanuni defterlere kaydedebileceklerdir.
Mükellefler tarafından sahip olunan ve kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alınmayacak ve söz konusu varlıklar dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yurt içinde bulunan ve defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel bir fon hesabı açacaklardır. Bu fon, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da vergisiz olarak dağıtılabilecektir.
İşletmeye kaydedilen bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. Ayrıca taşınmazlar için de amortisman müessesesi uygulanmayacaktır.

İnceleme, Soruşturma ve Kovuşturma Yapılamayacak
Beyan edilen varlıklar ile ilgili olarak daha sonra hesap sorulmamasına yönelik önemli bir avantaj da yasa ile getiriliyor.
Buna göre, gerek yurt dışında bulunan gerekse yurt içinde bulunan ve beyan edilmiş olan varlıklar nedeniyle, beyanda bulunan mükellefler hakkında başkaca bir neden ile gerekli olması hali saklı kalmak üzere sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecektir.

20.09.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM