YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comVergi Affı ve Dava Aşamasına Bulunan Alacaklar

Daha önceki yazımda inceleme aşamasında bulunan alacaklara ilişkin yapılandırmanın ayrıntılarından bahsetmiştim. Bu yazımda ise dava aşamasında bulunan yani henüz kesinleşmemiş alacaklar hakkında yasa tasarısının neler getirdiğini inceleyeceğiz. Bu kapsama giren alacaklar, kanunun yayımlandığı tarih itibari ile;
a) İlk derece mahkemesinde dava açılmış veya dava açılma süresi geçmemiş olan alacaklar,
b) Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay nezdinde itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş alacaklar,
c) Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar.
Yapılandırmadan yararlanmak için en geç Ekim ayı sonuna kadar (Yasanın Resmi Gazetede Ağustos ayı içerisinde yayınlanacağı varsayımıyla) bağlı bulunulan tahsil dairesine yazılı olarak başvuruda bulunulması ve başvuru dilekçesinde dava açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği yönünde iradenin belirtilmesi şarttır. Peki yapılandırma bu tür alacaklar için ne gibi avantajlar sağlıyor ?

İlk derece mahkemesi safhasında bulunan alacaklar
İlk derece mahkemesinde bulunan alacaklar için, mükelleflerin davadan vazgeçmeleri şartıyla vergi asıllarında yüzde50 indirime gidiyor. Ayrıca bu vergi aslına uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammı yerine de Yİ-ÜFE oranını tedavül ediyor. Vergi aslına bağlı cezaların tahsilinden vazgeçiyor.
Örneğin bir mükellefin defter ve belgelerinin Nisan/2014 vergilendirme dönemi katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucu mükellef adına 100.000,-TL katma değer vergisi tarh edilmiş ve 100.000,-TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve mükellef yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için vergi dairesine dilekçe vermiş ise; vergi aslının  yüzde50si (yani 50.000 TL ) ile bu tutara tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarını, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemesi halinde, verginin kalan yüzde 50si ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi ziyaı cezası ile bu cezaya uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay Safhasında Bulunan Alacaklar
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde ilgisine göre itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da bu yollara başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş vergiler de yapılandırma kapsamına alınmıştır.
Söz konusu yapılandırma sırasında, ödenecek alacak asıllarının tespitinde Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacaktır.

a) Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın terkin kararı olması;
Eğer son karar mükellef lehine verilmiş bir terkin kararı ise, madde hükmünden yararlanılması için terkin edilen vergilerin ilk tarhiyat tutarı esas alınarak yüzde 20si ile bu tutara ilişkin gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi gerekecektir. Bu yapıldığı takdirde verginin kalan yüzde 80inin, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

b) Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması;
Eğer idare lehine bir karar var ise yani tasdik kararı söz konusu ise, kanundan yararlanmak için, tasdik edilen vergilerin tamamı ile bu tutara ilişkin gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi gerekecektir. Bu durumda gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

c) Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın kısmen tasdik kısmen terkin olması;
Son verilen kararın kısmen onama, kısmen bozma kararı olması halinde, onanan kısım için ödenecek tutar ile bozulan kısım için ödenecek tutar yukarıda bahsedilen açıklamalara göre ayrı ayrı hesaplanacaktır.

Uzlaşma Safhasındaki Alacaklar
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar da yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecektir
Bu safhada bulunan alacaklar için kanun hükmünden yararlanılmak istendiği takdirde, ilk derece mahkemesi safhasına bulunan alacaklara ilişkin belirtilen şekilde işlem yapılacaktır. Yani yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin uzlaşma talebinden vazgeçmeleri ve dava açmamaları şartıyla, vergi aslılarında yüzde 50 indirim yapılacak, vergi aslına bağlı cezaların tahsilinden ise vazgeçilecektir.

16.08.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM