YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comIPA-II Çerçeve Anlaşması Kapsamında ÖTV ve Diğer Vergiler İstisna Uygulamaları

11/02/2015 tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma (IPA II Çerçeve Anlaşması) imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma 04/04/2015 tarih ve 6647 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş, 08/05/2015 tarih ve 2015/7708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanmış ve 24/08/2015 tarih ve 2015/8085 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/06/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

ÖTV İSTİSNASI
Birlik Yüklenicisi, Birlik Sözleşmesi kapsamında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)ne tabi bir mal almak istediğinde, öncelikle daha önce bahsettiğimiz KDV İstisna Sertifikası başvurusu yapmak zorundadır.

a) ÖTV mükellefi olmayanlardan yapılan alımlarda
Birlik Yüklenicisi, Birlik Sözleşmesi kapsamında ÖTV mükellefi olmayan tedarikçiden temin edeceği ÖTVye tabi mallar için başlangıçta ÖTV dâhil tutarı ödeyerek alım yapacaktır.
Birlik Yüklenicisi, Birlik Sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle bu kapsamda satın aldığı malları liste halinde hazırlayarak ve Bu listede yer alan alımlar, IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamındaki ???..tarih ve ?????.. sayılı Birlik Sözleşmesi kapsamında yapılmıştır.şeklinde şerh düşülerek hibe yararlanıcısına onaylattıracak ve iade için istenilen belgeler arasına ekleyecektir. Hibe yararlanıcısının aynı zamanda Birlik Yüklenicisi olması durumunda söz konusu ÖTV İçeren Onaylı Mal Alım Listesi, Birlik Sözleşmesi ile ilgili olarak düzenlenmiş Yeminli Mali Müşavir Raporuna dayanılarak sözleşme makamı tarafından onaylanacaktır.

b) ÖTV mükelleflerinden yapılan alımlarda
Birlik Sözleşmesi kapsamında Birlik Yüklenicisi tarafından ÖTV mükelleflerinden temin edilecek malların; tedarikçi ile Tedarik Sözleşmesinin yapılması ve bu sözleşme konusu malların Birlik Sözleşmesi kapsamında olduğunun hibe yararlanıcısı tarafından onaylanması halinde ÖTV ödenmeksizin tedarik edilmesi mümkündür. ÖTV mükelleflerinden gerçekleştirilecek alımlarda yapılacak tedarik sözleşmeleri için herhangi bir limit bulunmamaktadır. Birlik Yüklenicisi ve tedarikçi, tedarik sözleşmesinin şeklini serbestçe tayin edebilirler.
Birlik Yüklenicisinin aynı zamanda hibe yararlanıcısı olması durumunda, söz konusu Tedarik Sözleşmesi, sözleşme makamı tarafından onaylanacaktır. 
Tedarikçi, Birlik Yüklenicisi ile yaptığı ve yukarıdaki usullerde onaylanmış Tedarik Sözleşmesinin bir örneğini alarak Birlik Yüklenicisine düzenlediği fatura veya benzeri evrakta 6647 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan IPA II Çerçeve Anlaşması ve ??. tarih ve ?? sayılı Birlik Sözleşmesi gereğince ÖTV hesaplanmamıştır şeklinde şerh düşmek suretiyle ÖTV hesaplamayacaktır.

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ 
KIYMETLERDE KDV VE ÖTV İSTİSNASI

Birlik Yüklenicisi, Birlik Sözleşmesi kapsamında teslim edeceği mallar veya sunacağı hizmetler veya yapacağı işler ile bağlantılı olarak temin edeceği Amortismana Tabi İktisadi Kıymetleri, ancak söz konusu kıymetlerin sadece Birlik Sözleşmesi kapsamında kullanılan kıymetler olması ve bu kıymetlerin Birlik Sözleşmesinin sona ermesiyle hibe yararlanıcısına bedelsiz tesliminin öngörülmesi halinde, yukarıda yer alan esaslara göre KDVsiz ve ÖTVsiz olarak temin edebilme imkânına sahiptir. 
Bu durumda Birlik Yüklenicisinin tedarikçi ile yapacağı ve Hibe Yararlanıcısı tarafından onaylanacak Tedarik Sözleşmesinde, bu kıymetin Birlik Sözleşmesi sonunda Hibe Yararlanıcısına bedelsiz devir olunacağı açıkça belirtilecektir.
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin hibe yararlanıcısına bedelsiz devrinin öngörüldüğü durumlarda söz konusu devir işlemi Birlik Yüklenicisi tarafından doğrudan yapılabileceği gibi AB mali yardım kuralları gereği Sözleşme Makamları aracılığı ile de yapılabilir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ MUAFİYETİ 
AB veya Türkiye ve AB ortak katkısı ile finanse edilen Birlik Sözleşmesi ile ilgili olarak herhangi bir şekilde karşılıksız olarak kendilerine transfer edilen mal ve/veya hak ve/veya sağlanan olanaklar ve/veya sağlanan fonlar ilgili olarak hibe yararlanıcıları, veraset ve intikal vergisinden veya bu vergi yerine ihdas edilecek vergiden muaf tutulacak ve bu transferlerle ilgili herhangi bir veraset veya intikal vergisi beyanında bulunulmayacaktır.

DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI
Damga vergisinden ve harçlardan istisna edilen sözleşmeler ve münhasıran bu sözleşmeler kapsamında yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kâğıtlar aşağıdaki gibidir:
- AB veya Türkiye ile AB ortak katkısı ile finanse edilen ve Sözleşme Makamı ile Birlik Yüklenicisi arasında imzalanan Birlik Sözleşmeleri,
- Birlik Sözleşmelerinin; iş ortaklığı, eş yararlanıcı, konsorsiyum vb. şekillerde birlikte imzalandığı durumlarda her bir ortak ya da eş yararlanıcı arasında imzalanan sözleşmeler ve Mali Tüzüğün 122nci maddesinde tanımlanan ilişkili kişilerin bunlarla akdettikleri sözleşmeler,
- Birlik Sözleşmeleri kapsamında Birlik Yüklenicileri ile Tedarikçileri arasında imzalanan mal, hizmet alımı ya da iş sözleşmeleri (Birlik Yüklenicisi ile doğrudan tedarikçinin personeli veya sözleşmeli uzmanları arasında imzalanan sözleşmeler dâhil),
- Birlik Sözleşmesi kapsamında bir hizmet sunmak üzere Birlik Yüklenicisi ile çalışanları veya sözleşmeli uzmanları arasında imzalanan sözleşmeler.

08.03.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM