YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comİl Özel İdaresi İle Belediye Borçlarina Kolaylik!

02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 6111 sayılı yasa kapsamında borçlarını yapılandırmış ve

02.08.2013 tarihi itibari ile Kanundan yararlanma şartları devam eden il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödenmesi gereken taksitleri, bu borçluların 6111 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen son taksit ödeme süresinde ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Peki bu düzenlemenin anlamı ne?

Söz konusu hükmün uygulanmasına yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 17 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun 5 Seri Nolu Genel

Tebliği”nde söz konusu uygulamaya açıklık getirilmektedir.

Öncelikle bu hüküm kapsamına giren borçlular; İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlardır.

İşte bu kurum ve kuruluşlardan 01.06.2013 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakları devam edenler için, 6111 sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödenmesi gereken taksitlerinin, aynı Kanunun 18 inci maddesine göre tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen son taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

Tebliğ özellikle belirtiyor ki bu borçluların dışında 6111 sayılı Kanundan yararlanmış olan diğer borçluların bu fıkra hükmünden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca tebliğe göre ilgili kurum ve kuruluşların bu hükümden faydalanabilmeleri için herhangi bir başvuru yapmalarına da gerek bulunmamaktadır.

Söz konusu borçlular 6111 sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödenmesi gereken taksitlerini, “6111 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen” son taksit ödeme süresi sonuna kadar ödemeleri hâlinde bu taksitlere 6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine istinaden hesaplanan geç ödeme zammı tatbik edilmeyecektir. 

Ancak, söz konusu taksitlerin 6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine istinaden son taksiti izleyen ayda ödenmesi halinde bir aylık süre için geç ödeme zammı hesaplanacaktır.

Ayrıca son taksit süresini beklemeden de ödeme yapılabileceği her hal ve karda tabiidir.

Tebliğde ayrıca daha önce bahsedilen dönemler için taksit ödemeleri yapılmış ise bu hükümden faydalanabilmek için bunların red veya iadesi istenemez. Yani taksitlerini ödemiş olan kurum ve kuruluşların bu hükümden yararlanmak istiyorum, ödediğim taksitleri geri alabilir miyim deme şansları yok.

Söz konusu düzenleme ile belediye ve özel idareleri ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşlara (müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliği haiz olanlar) 6111 sayılı kanun hükümlerinden bir kez daha yararlanma fırsatı getirilmiştir.

Adı geçen kurum ve kuruluşlar içerisinde özellikle taksitleri geciktirmiş olan borçlular tekrar bu yapılandırmadan faydalanma imkanına kavuşuyor.
Örneğin; 6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında borçlarını 6 taksit seçeneğine göre yapılandıran bir belediye için ilk taksit ödeme süresi, Şubat 2013 ayında başlamış olsun. Belediye, 6495 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla Şubat 2013, Nisan 2013 ve Haziran 2013 taksitlerini ödememiş ise normalde 6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi hükmünden dolayı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmiştir.

Ancak, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile 01.06.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden, Haziran 2013 ayında ödenmesi gereken taksit, son taksit ödeme süresi olan Aralık 2013 ayında ödenebilecek böylece belediye için ikinci bir yararlanma fırsatı doğmuş olacaktır. 

Bu nedenle, belediye Haziran 2013 ayına ilişkin taksiti süresinde ödememesi nedeniyle 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeyecek, bu kapsamda ödemelerini yapabilecektir.

11.09.2013

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM