YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comTrafik Cezalarına Yapılandırma!

Ehliyet ve araç sahibi herkesin başına gelmiştir mutlaka. Yıllar sonra yediğimiz ceza tebliğ ediliyor. Vergi dairesine başvurduğumuzda ise yıllar önce kesilen bu cezanın ancak tebliğ edilebildiği söyleniyor. Bu durumda bizim bile unuttuğumuz veya bazen haberdar bile olmadığımız cezayı ödemek zorunda kalıyoruz.

İşte bugünlerde yayımlanan bir kanun ile bu tür trafik cezalarımız için bir yapılandırma fırsatı getirildi. Bu kanun 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 

Söz konusu kanun 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Bahsedilen Kanunun geçici 2. Maddesi ile yapılan düzenlemelere göre; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen cezalar yapılandırma kapsamına alındı.

Söz konusu düzenleme ile; 

2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı Kanuna göre 31.12.2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve 02.08.2013 tarihi itibarıyla
- vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da
- ödeme süresi geçmemiş bulunan veya
- dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınıyor.

Yani 31.12.2010 tarihi ve öncesi bir ceza tutanağı tebliğ edilmiş ve henüz ödeme yapılmamışsa bu kanun hükümlerinden yararlanmak mümkün görünüyor. 31.12.2010 tarihinden sonra yani 2011, 2012 ve 2013 yıllarında kesilen cezalar ise bu kapsama girmiyor.

Yine 31.12.2010 tarihi ve öncesinde kesilmiş olup 02.08.2013 tarihi itibari ile henüz tebliğ edilmemiş olan cezalar da bu kapsama girmiyor.
17.08.2013 tarihli resmi gazete de yayımlanan 5 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde bu konuda geniş açıklamalar yapılıyor.

Söz konusu tebliğe göre; 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden yararlanılabilmesi için 31 Ekim 2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) tebliğ ekinde yer alan ve kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezaları için dilekçe ile dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları için ise yine dilekçe ile ayrı ayrı ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulması şarttır. Dilekçe örnekleri tebliğ ekinde mevcuttur.

Borçlular, anılan fıkra kapsamına giren tüm idari para cezaları için fıkra hükmünden yararlanabilecekleri gibi talep edecekleri cezalar için de yararlanabileceklerdir.

Bununla birlikte, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezası borçları için bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden internet vergi dairesine erişmek suretiyle ya da bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuru yapmaları mümkündür. 

Hemen belirtelim ki alacağın aslından asla vazgeçilmiyor. Vazgeçilen bugüne kadar işlemiş yüksek faizi. Bu faiz yerine aynı alacağa TEFE/ÜFE oranı uygulanıyor. Ayrıca bu hükümden yararlanmak için dava açmamak açılan dava var ise bundan vazgeçmek de gerekiyor.

Tebliğ de verilen örneğe göre; 6/2/2010 vadeli, 1.321,00 TL tutarlı trafik idari para cezası 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kesinleşmiş ve ödenmemiş alacak tutarı 1.321,00

TL asıl ve %200 faizi ile birlikte toplam 3.963,00 TL olmaktadır. Bu yasadan yararlandığında ise ödeyeceği tutar, 1.321,00 TL asıl, 136,99 TL TEFE/ÜFE Tutarı ve 72,90 TL Katsayı Tutarı (1,05) olmak üzere toplamda 1.530,89 TL olacaktır. Bu durumda tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı yani ceza kesilen kişinin avantajı 2.642,00 TL olmaktadır. Tabi bu tutarın tamamının Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç eşit taksitte ödenmesi şartıyla.

04.09.2013

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM