YAZARLARIMIZ
A.Kadir Gülderen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
kadirgulderen@gmail.comE-Defter Beratlarının Verilme Süreleri

Tarih: 28.03.2017

Değerli okurlarım, bilindiği üzere 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir’lerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek elektronik defter kullanımına izin verilmiştir.

E-defter sürecine girmesi gereken firmaların çok büyük kısmı 01/01/2016 tarihi itibariyle sisteme uyum sağlamaya başlamıştır. Hali hazırda e-defterlerini süresi içerisinde veren meslektaşlarımızın, Aralık ayı gelince beratların verilme süreleri ile ilgili kafalarında karışıklık meydana gelmektedir.
Beratların verilme süreleri ile ilgili en geniş kapsamlı açıklamalar 2 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yapılmıştır. Bu tebliğ 1 sıra nolu Genel Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkindi.

Beratların Verilme Süreleri;
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:2) 3. Maddesinde defterlerin verilme süreleri ile ilgili açıklama yapılmıştır.

Buna göre,
·         Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.
·         Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.
 
Aylık olarak oluşturulan defterler ilgili olduğu ayı izleyen üçüncü ayın son günlerine kadar defterlerini elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. Örneğin Ocak/2016 dönemine ilişkin defterleri Nisan/2016 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

Tebliğde yapılan açıklamadan Aralık dönemlerine ilişkin beratların verilme süreleri Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerinin elektronik defter verme süresinin farklı zamanlarda olduğunu söylemektedir.

Örnek:
Gelir vergisi mükellefi Ömer bey Aralık/2016 dönemine ilişkin beratını 31/03/2017 tarihine kadar vermesi gerekirken,
Kurumlar vergisi mükellefi Necmettin bey Aralık/2016 dönemine ilişkin beratını Kurumlar vergisini verdiği ayın sonuna yani 30/04/2017 tarihine kadar vermesi gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında defter verme süreleri tablodaki gibi olacaktır,
                                                                      
İlgili Ay
Berat Yükleme Son Günü
Aralık/2016
30.04.2017
Ocak/2017
30.04.2017
Şubat/2017
31.05.2017
Mart/2017
30.06.2017
Nisan/2017
31.07.2017
Mayıs/2017
31.08.2017
Haziran/2017
30.09.2017
Temmuz/2017
31.10.2017
Ağustos/2017
30.11.2017
Eylül/2017
31.12.2017
Ekim/2017
31.01.2018
Kasım/2017
28.02.2018
Aralık/2017
30.04.2018

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM