YAZARLARIMIZ
A.Kadir Gülderen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
kadirgulderen@gmail.comDershaneler ve Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Akıbeti Hakkında

8 Şubat 2007 tarihinde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılacak özel öğretim kurumlarına kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çalıştırılması, kurumlara yapılacak malî destek ve bu kurumların eğitim-öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemiştir.

Dershanelerin Kapatılması

Yine aynı kanunun 2. Maddesinin b bendinde Kurum olarak dershaneleri tanımlamış, daha sonra 1 Mart 2014 tarihli ve 6528 sayılı kanunla dershaneleri kurum sıfatından çıkarmış fakat Anayasa Mahkemesi’nin 13 Temmuz 2015 tarihli ve E.:2014/88, K.: 2015/68 sayılı Kararı ile 6528 sayılı kanunun hükmü iptal edilmiştir.

Dershanelerin Yönetmelikle Kaldırılması

Millî Eğitim Bakanlığının Anayasa Mahkemesinin dershanelere ilişkin iptal kararı sonrası, 8 Ağustos 2015 tarihinde Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığı değişiklik Resmî Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, dershane ibaresi yer almayarak kurum tanımını şu şekilde yaptı: ‘Kurum: Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim yabancı, azınlık ve özel eğitim okullarından Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara ve Özel Okullar Değerlendirme Yönergesine göre grubu belirlenen okulları, milletlerarası özel öğretim kurumları, çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını.’

Özel Öğretim Kurslarının

3 Ekim 2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 77. Maddesiyle Kurum olarak sayılanlara özel öğretim kursları ilave edilmiştir.

Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri’nin Kapatılması

9 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı KHK ile öğrenci etüt eğitim merkezleri 1 Temmuz 2017 tarihine kadar faaliyetlerine devam edecek ve kapanacaktır. Daha önce dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri özel öğretim kurumu olarak faaliyetlerine devam edeceklerdir.

Sonuç olarak, Dershane olarak serüvenine başlayan öğretim kurumlarının zamanla Öğrenci Etüt Merkezi olarak dönüştürülmesi ve dönüşüm sürecine giremeyenlerin, 2016-2017 eğitim öğretim yılının sonunda faaliyetlerine son verilecektir.  Dönüşüm sürecine girmiş ve 29 Temmuz 2017 tarihine kadar özel öğretim kurumlarının sağlaması gereken şartları yerine getirenler özezl öğretim kurumu olarak faaliyetlerine devam edecektir.

22.02.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM