YAZARLARIMIZ
Ahmet Yıldız
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
yildiz_a@msn.comVergi Aflarının Önüne Geçilmesi

08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi yeniden düzenlenerek getirilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

Vergiye uyumlu;

a) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi,

b) Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri vergi indiriminden yararlanacaktır.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için;

a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları,

b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir vergi tarhiyatının bulunmaması,

c) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 Türk Lirası'nın üzerinde vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması,

d) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu'nun 359 uncu maddesinde düzenlenen ve kaçakçılık sayılan fiilleri işlememiş olmaları gerekmektedir. Denilmektedir.

Çıkan Kanunu Uygulanmama Sorunları.......

1- Vergi ödeme de çıkan aflar ve af beklentileri

2-%5 indirim yapmak için vadesi geçmiş borcun 1.000 Den düşük olması

3-Vergilerin Kredi kartla ödenmemesi

4-Ödeyenler  ile ödemeyenin bir tutulması

5-Vergi affından yararlananların bunu meslek haline getirmeleri

6-Vergi ödenmesi gereken meblağların sermaye olarak kullanılması

 

Uygulanan bu sistemi bir örnekle anlatırsak;

Kurumlar Vergisi olan A....Gıda Tic.San.Ldt.Şti. 2018 Yılsonunda 100.000 TL kar elde etmiştir. Yürüdükte olan %5 indirimle %20 yerine %15 ödeyerek 5.000 TL ödeme yapmayacak ve kanundan yararlanmış olacaktır. .

Vergi İndirimi (yürülükte Olan) %5

 

Kurumlar Vergisi

     

Matrah

Vergi Oranı

Vergi Tutarı

%5 İndirim

Ödenmesi Gereken

100.000

20

20.000

5.000

15.000

Yeni Uygulanacak sistem ise Matrah değil ödeme üzerinden indirim uygulanmasından ibaret olacak ve mükellef yıl içinde tahakkuk eden KDV STOPAJ GECİCİ VERGİ YILLIK GELİR VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ EMLAK VERGİSİ  vergilerin tahakkuk eden vergiden %5 indirim yapılması uygun olacaktır.

 Yeni Sistem Ödenen Vergi Üzerinden (tahakkuk) %5 İndirim

Kurumlar Vergisi

     

Matrah

Vergi Oranı

Vergi Tutarı

%5 İndirim

Ödenmesi Gereken

100.000

20

20.000

1.000

19.000

Mükellef yukarıda saymış olduğumuz dolaylı vergile üzerinden %5 indirim uygulaması gerçekleştirdiği takdirde vergi indirimini tabana yaymış olacaktır. Bu indirim sadece kanuni süresinde beyanname vermeyenlerden  ve cezalı tarhiyat işlerlerden indirim yapılmayacak. Kısa net ve anlaşır olacaktır. Klan 4.000 TL indirim ise diğer vergilerden düşüldüğünde mükellefin yıl içinde dolaylı vergilere 80.000 TL ödeme yapması gerekmektedir.

Örnekle açıklarsak bir mükellef yıl içinde stopaj, kdv, gecici vergi vb. vergilerin toplamı 50.000 TL kurumlar vergisi kazancı 100.000 TL (vergisi 20.000) olduğunda mükellefin indirimi 70.000 TL %5 üzerinden 3.500 TL olacaktır.

Mükellef ödemesini hemen yapacak ve indirimden yararlanacaktır.

Bu sistemin başlıca avantajları

1-Vergi ödemede kolaylık tüm vergilere sağlanarak tabana yayılma sistemi ile her vatandaşımız bundan yararlanacaktır.

2-%5 Olarak gösterdiğimiz ve uygulayamadığımız bu sistem sadece geliri yüksekler tarafından değil tüm vatandaşlar tarafından benimsenecektir.

3-%5 lik sistem ile vergisini ödemede bir kolaylık sağlanacak ve herkes ödeme için akın edecektir.

4-Kredi kartla ödeme yapılacak ve komisyon vatandaştan tahsil edilecek, herkes bu uygulamaya katılacaktır.

5-Ben vergimi sürekli ödüyorum yeter af çıkmasın diyen vatandaşlarımıza haklı oldukları gösterilecek ve bu afdan onlar da erken yararlanmış olacaklardır.

6-Bundan sonra vergi ödemeleri hızlanacak, vergi hacizleri sona erecektir.

7-Vergi tahsilatında ilk yılda %25 sonra ki yıllarda bu oran büyüyecek vergi tahsilatında %85 lere kadar ilerleme sağlanacaktır.

8-Nasıl olsa af çıkar diyenler azalacak adalet sistem yerine oturacaktır.

9-Vergisini ödemeyenler ertesi gün ödeseler bile bu indirimden faydalanamayacaktır. Vergisini ödemek için çaba gösterilecektir.

10-Artık ben vergi ödemeyi unuttum demeyeceklerdir. %5 indirim sağlanacaktır.

11-Vergi ödemeleri bir ödeme olarak ilk sıraları alacak, bu yüzden geciken beyanname ve bildirimler verilmeyecek her bildirim ve beyanname zamanında verilecektir.

12-Önceki dönemden borç devam etmeyecektir. Çünkü 1 TL bile borcu olsa indirimden yararlanmayacağını bildiğinden önceki aydan devir eden borcu ödemek zorunda kalacaktır. Vergisi zamanında ödemiş bir toplumla devam edilecektir.

En önemlisi ise AF - YAPILANDIRMA borçları üst üste gelmeyecek yeni bir af beklentisi olamayacaktır. Tabana yayılacak. Vergisini zamanında ödeyenler ile zamanında ödemeyenler barışmak zorunda kalacaktır. Devlet vatandaşına kalıcı bir indirim sunarak haklı ile haksızı ayırmış olacaktır. Vergi Afları ise son bulacaktır.

28.02.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM