YAZARLARIMIZ
Ahmet Solmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet.solmaz@ismmmo.org.trElektrik ve Doğalgaz Yardımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

9 Kasım 2022 tarihinde ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı. Söz konusu kanun ile ilgili sonda söyleyeceğimi başta söylemek isterim; doğalgaz ve ısınma desteğini devlet vermiyor sadece Vergi ve SGK’dan muaf tutuyor.

7420 sayılı Kanun’da “Geçici Madde 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk Lirası’nı aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz” hükmü getirilmiştir.

Düzenlemeye ilişkin önemli hususları aşağıda sıraladım:

1) Buradaki en önemli husus; düzenleme işverenlere zorunlu olarak bir ödeme yükümlülüğü getirmiyor. Sadece bu kapsamdaki ödemeleri SGK Primi ve Gelir Vergisinden istisna tutarak işverenleri, çalışanlarına bu tür ödemeler yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Doğru ve anlamlı bir karar olmakla birlikte; isteyen işveren bu kapsamda ödeme yaparak bu istisnalardan yararlanabilir, isteyen ise ilave ödeme yapmamayı tercih edebilir.

2) Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri ilgili yapılan ödemelerin aylık toplam 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.

3) 1.000 TL’yi aşan ödeme yapılması halinde; tüm tutar değil, sadece aşan kısım gelir vergisi ve SGK primine tabi tutulacak. (Ücret bordrosunda gösterilecek ancak bu ödemenin 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunduğundan gelir vergisi matrahına dâhil edilmeyecektir.)

4) İstisna kapsamındaki bu ödemeler damga vergisine tabidir.

5) 9.11.2022 – 30.06.2023 tarihleri arasında yapacakları ödemeler için bu istisnadan yararlanılabilecek.

6) Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin fatura veya herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

7) Söz konusu istisnalardan faydalanılabilmek için, yapılacak ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ek olarak yapılması gerekiyor.

8) Çalışanın ücretinde bir artış olmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilerek yapılacak bir uygulamada bu istisnalardan yararlanılamıyor. Örneğin, çalışanın ücretinde bir artış yapılmaksızın ödenen sosyal yardımın adının bordroda ısınma yardımı olarak değiştirilmesi halinde bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacaktır. Tespiti halinde istisna kapsamında vazgeçilen vergi ve primler gecikme cezası ile birlikte geri alınacak.

9) İstisna Kapsamındaki Yardıma İlişkin Tablo:

İstisna Kapsamında Yardım Tutar
Yakacak Yardımı 1.000 TL
SGK Primi -
Gelir Vergisi -
Damga Vergisi 7,65 TL
Brüt Tutar 1.007,65 TL

02.01.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM