YAZARLARIMIZ
Ahmet Solmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet.solmaz@ismmmo.org.trAnonim Şirket ve Limited Şirket Karşılaştırması

Bildiğiniz üzere, şirket kuruluş işlemleri öncesi Anonim-Limited şirket ayrımı söz konusu olmaktadır. Avantaj ve dezavantajlarının yanı sıra, benzerlik ve farklarını bulabileceğiniz bu yazımda oldukça anlaşılır ve sade bir dil kullanmaya dikkat ettim. Karşılaştırmalı tablonun faydalı olacağını ümit ediyor, iyi okumalar diliyorum.

 

 

ANONİM ŞİRKET

 

LİMİTED ŞİRKET

 

 

TANIM

Türk Ticaret Kanunu'na göre; sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirketlere Anonim Şirket denir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre; bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan şirketlere Limited Şirket denir.

 

AMAÇ

KONU

Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Limited şirketler sigortacılık, bankacılık alanında ise faaliyet gösteremezler.

SERMAYE TUTARI

Sermaye en az 50.000 TL olmalıdır.

 

Sermaye en az 10.000 TL olmalıdır.

 

KURULUŞ

Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.

Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri, ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzaladığı şirket sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.

ORTAK SAYISI

Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. 1 ortaklı anonim şirket kurulabilir, en fazla ise 500 hissedar olabilir. 500 üzeri ortak sayısı ise ancak halka açık firmalarda mümkün olabilmektedir.

Limited şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan 1 veya daha fazla (en fazla 50 ortak) kurucunun varlığı şarttır.

 

 

ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. (Limited şirketlerde kural, ortağın yalnızca sermaye borcundan sorumluluğu ise de amme alacakları bakımından bir istisna getirilmiştir.)

HİSSE SENEDİNİN ELDEN ÇIKARILMASI

Borsa’da işlem görenler hariç olmak üzere, Hisse senedinin elde edilişi ile elden çıkarılışı arasındaki fark Gelir Vergisi Kanunu’na göre “Değer Artış Kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulmaktadır. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren iktisap edilen tam mükellef kurum hisse senetlerinin iki yıl içinde elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç, değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi olacaktır. İki yıl geçtikten sonra satılan hisse senetlerinin alım-satım kazancı ise vergi dışıdır.

Hisse senedinin elde edilişi ile elden çıkarılışı arasındaki fark Gelir Vergisi Kanunu’na göre “Değer Artış Kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulmaktadır ve Limited şirket payları edinim tarihinden itibaren ne zaman elden çıkartılırsa çıkartılsın elde edilen değer artış kazancı olarak vergiye tabi olacaktır.

HALKA ARZ DURUMU

Anonim şirketler hisselerini halka arz edebilirler.

Limited şirketler hisselerini halka arz edemezler.

TAHVİL ÇIKARABİLME

Anonim Şirketler ödünç para bulmak için tahvil (borç senedi) çıkarabilirler.

Limited Şirketler ödünç para bulmak için tahvil çıkaramazlar.

AVUKAT İLE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler yani sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan A.Ş 'ler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Zorunlu olmaması avukat bulundurulmasına engel değildir.

FARKLI ORGANLARI

Yönetim Kurulu:

Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur.

Müdürler:

Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ

Anonim şirketler tür değişikliğine giderek, limited şirkete dönüşebilmektedir.

Limited Şirketler tür değişikliği yoluyla anonim şirkete dönüşebilmektedir.

GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

Anonim şirket kuranlar, genç girişimci desteğinden yararlanamaz.

Limited şirket kuranlar, genç girişimci desteğinden yararlanamaz.

 

 

12.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM