YAZARLARIMIZ
Ahmet Solmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet.solmaz@ismmmo.org.trGerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu Vermeyi Unutmayın!

31.03.2021 tarih ve 3755 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete’de yayınlanan 529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında belirlenen tüzel kişilerin ve tüzel kişiliğe haiz olmayan bazı teşekküllerin gerçek faydalanıcılarının, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde düzenli olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi düzenlenmiştir.

Bu yazımda sizlere konu hakkında detaylı ve anlaşılır bilgi vermeye çalışacağım.

1) Amaç ve Kapsamı Nedir?

Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek kişilerin bilinmesi, OECD’nin vergi kayıp ve kaçakları ile mücadele politikaları kapsamında büyük önem arz eden bir husustur.

Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD’nin Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu, şeffaflık ve bilgi değişimi konusunda ülkelerin uyması gereken uluslararası asgari standartları belirlemiştir. Tüzel kişiliklerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcısının bilinmesi hususu, bu standartların önemli unsurlarından birisidir.

2) Gerçek Faydalanıcı Kimdir?

Tebliğ uyarınca gerçek faydalanıcı, “tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişiler” olarak tanımlanmıştır.

3) Kimleri Kapsamaktadır?

- Kurumlar vergisi mükellefleri, (tasfiye işlemi devam edenler dâhil)

- Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak,

- Eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri,

- Adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi,

- Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri,

Gerçek faydalanıcı bildirimi vermek zorundadırlar.

4) Ne Zaman Verilmektedir?

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır.

Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.

Yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğinin, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirilmeleri gerekmektedir.

İlk bildirimin 31 Ağustos 2021 gün sonuna kadar, İnternet Vergi Dairesi üzerinden “Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” sekmesinde bulunan “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” üzerinden verilmesi gerekmektedir.

5) Gerçek Faydalanıcı Nasıl Belirlenmektedir?

a) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,

b) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler, gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecektir.

6) Bildirimi Kimler Yapabilmektedir?

Bildirimler; mükellefler, mükellef ile aracılık sözleşmesi bulunan SMMM’ ler veya tam tasdik sözleşmesi bulunan YMM’ler tarafından yapılabilmektedir.

7) Hangi Bilgiler Bildirilecektir?

Adı-soyadı,

Anne ve baba Adı,

Vatandaşlıkları (vatandaş olduğu ülke/ülkeler),

Vatandaş oldukları ülke kimlik numaraları,

Adres bilgileri,

Varsa, iletişim bilgileri (telefon, faks ve e-posta bilgileri), ve

Gerçek faydalanıcı statülerinin sebebi vs. gibi bilgiler bildirilmektedir.

8) Gerçek Faydalanıcı, Hissedarı Olduğu Başka Bir Şirketten Kaynaklı İse Bildirim Nasıl Olacaktır?

Bilgisi verilen kişinin anılan şirketteki gerçek faydalanıcılığı hissedarı olduğu bir başka şirketten kaynaklanıyorsa bu şirketlerin de açıklama alanında belirtilerek hisse oranı örnekte anlatılan şekilde hesaplanmalıdır.

Örneğin, A firmasının %90 hissesine sahip olan B şirketinin %50 oranında hissedarı olan gerçek kişinin, A şirketine ilişkin bildirimde %90 x %50 = %45 oranında hisse sahibi olduğunun bildirilmesi gerekecektir.

Ayrıca, hangi şirketler aracılığıyla dolaylı ortak olduğu da tablo üzerinde yer alan açıklama alanında belirtilecektir.

9) Ceza Uygulaması Nasıldır?

Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

23.08.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM