YAZARLARIMIZ
Ahmet Solmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet.solmaz@ismmmo.org.trKDV Tevkifatında Alt Sınır Uygulaması

Katma Değer Vergisinde tevkifat uygulaması, Katma Değer Vergisi Kanunu 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tuttuğu bir uygulamadır. Katma değer vergisi tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından “Tam Tevkifat” veya “Kısmi Tevkifat”  şeklinde yapılması zorunludur.

Bildiğiniz üzere, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dâhil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmamaktaydı. 03.06.2021 Tarih ve 31500 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bu sınırda düzenleme yapıldı.

01.07.2021 tarihinden itibaren kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dâhil bedeli 1.000 TL’den 2.000 TL’ye çıkarıldı.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak için ay içinde birden fazla fatura düzenleyerek bedelin kısımlara bölündüğünün belirlenmesi durumunda; vergi daireleri tarafından bütünlük arz ettiği tespit edilen alımların toplamının sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır. Bu sebeple aynı firmaya ay içinde birden fazla tevkifatlı fatura kesildiyse; KDV dâhil bedel toplamları 2.000 TL’yi aşıyor ve bütünlük arz ediyorsa tevkifat uygulanmalıdır.

Konuyu bir örnek ile açıklamak gerekirse; A işletmesi B işletmesine 2.000 + KDV tutarı üzerinden personel taşıma hizmeti vermiştir.

Hizmet bedeli: 2.000 TL

KDV: 160,00 TL ( Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak ekonominin normalleşmesi kapsamında 31 Mayıs 2021'e kadar uygulanması öngörülen yolcu taşımacılığında KDV indirimi Temmuz sonuna kadar uzatıldı. Bu sebeple KDV oranı yüzde 8 olarak hesaplandı )

Toplam: 2.160 TL

KDV Tevkifatı: 80,00 TL

Tahsil Edilecek Tutar: 2.080 TL

Beyan Edilecek KDV: 80,00 TL

Hizmeti satan taraf açısından incelediğimizde; tevkifatlı bir satış olmasa ve firmanın hesaplanan KDV’si, indirilecek KDV’sinden fazla olmuş olsaydı 2.000 TL matrah üzerinden yüzde 8 KDV devlete ödenecekti.  Örneğimizde olduğu üzere 5/10 tevkifatlı bir satış olduğundan, ortaya çıkan hesaplanan KDV’nin yarısı hizmeti satan tarafından KDV1 beyannamesinde “kısmi tevkifat uygulanan işlemler” kısmında beyan edilecektir.

Hizmeti satın alan taraf açısından incelediğimizde ise; KDV2 beyannamesinde 5/10 tevkifata konu olan 80 TL’yi beyan edecek ve ödeyecektir.

Özelge Tarihi: 24.11.2015

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-KDV.9-97161

Konu: Tevkifat uygulamasındaki sınır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, bankalara gayrimenkul değerleme raporu yazarak hizmet verdiğiniz belirtilerek, birbirinden tamamen bağımsız ve bütünlük arz etmeyen raporlarınıza karşılık haftalık düzenlenen faturalarda  tevkifat uygulamasındaki sınırın nasıl belirleneceği hususunda  Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma hakkında Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde de tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğin "I/C-2.1.3.4.1.  Tevkifat Uygulamasında Sınır başlıklı bölümünde;

"...

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde (güncel sınır 2.000 TL oldu), hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. 

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır." denilmektedir.

Buna göre, Şirketinizin birbirinden tamamen bağımsız ve bütünlük arz etmeyen rapor düzenleyerek verdiği her bir ekspertiz hizmetinin ifası ile vergiyi doğuran olay meydana geldiğinden bu ekspertiz hizmetleri için vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten itibaren 7 gün içerisinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu hizmetler için tek fatura düzenlenmesi veya her işlem için ayrı fatura düzenlenmesi mümkün olup, fatura bedelinin Tebliğde belirtilen sınırı aşması halinde tevkifat yapılması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

02.07.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM