YAZARLARIMIZ
Ahmet Solmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet.solmaz@ismmmo.org.trSilindir Hacmi ve Yaşı Büyük Araç Sahipleri! Motorlu Taşıtlar Verginizi Daha Az Ödemek İster Misiniz?

 “Tabii ki evet, bu nasıl soru!” dediğinizi duyar gibiyim. “Benim bu nitelikte bir aracım yok, o zaman okumayayım!” demeyin; belli mi olur yarın bir gün sizin de böyle bir aracınız olabilir.

Gel gelelim konuya…

Daha düşük motorlu taşıtlar vergisi ödeyip ödeyemeyeceğinizi öğrenmek için öncelikle aracın kasko değeri ile kıyaslamanız gerekmektedir.

I- GİRİŞ

Motorlu Taşıt Vergilerinin iki ayrı tarifesi aşağıda yer almakta olup; bu tarifelere göre, 2021 yılında ödenecek Motorlu Taşıt Vergisi’nin birinci taksiti Ocak 2021, ikinci taksiti ise Temmuz 2021 döneminde ödenecektir.

Ödediğiniz vergi, aracın kasko sigortası değerinin % 5’ini aşıyor ise, aşağıda açıklanacağı üzere, mükelleflerin talebi ile düzeltilerek düşürülebilecek, geçmiş yıllar için ise düzeltme talebi ile fazla ödenen vergi geri alınabilecektir. Tescil tarihi 01.01.2018 ve sonrası olan araçlarda ise bu oran % 10’dur([1]).

01.01.2018’den Önce Alınan Otomobiller İçin MTV Tutarları:

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1300 cm³ ve aşağısı

1.051 TL

733 TL

410 TL

309 TL

109 TL

1301 - 1600 cm³'e kadar

1.830 TL

1.372 TL

796 TL

563 TL

216 TL

1601 - 1800 cm³'e kadar

3.234 TL

2.526 TL

1.488 TL

906 TL

351 TL

 1801 - 2000 cm³'e kadar

5.095 TL

3.923 TL

2.306 TL

1.372 TL

541 TL

2001 - 2500 cm³'e kadar

7.640 TL

5.547 TL

3.466 TL

2.070 TL

819 TL

2501 - 3000 cm³'e kadar

10.655 TL

9.268 TL

5.790 TL

3.113 TL

1.143 TL

3001 - 3500 cm³'e kadar

16.226 TL

14.600 TL

8.794 TL

4.389 TL

1.610 TL

3501 - 4000 cm³'e kadar

25.513 TL

22.030 TL

12.974 TL

5.790 TL

2.306 TL

4001 cm³ ve yukarısı

41.756 TL

31.312 TL

18.544 TL

8.333 TL

3.234 TL

01.01.2018’den Sonra Alınan Otomobiller İçin MTV Tutarları:

 Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Araç Değeri (KDV Hâriç)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1300 cm³ ve aşağısı

56.500 TL'ye kadar

1.051 TL

733 TL

410 TL

309 TL

109 TL

1300 cm³ ve aşağısı

56.500 TL ile 99.000  TL arası

1.155 TL

806 TL

450 TL

341 TL

120 TL

1300 cm³ ve aşağısı

99.000 TL üzeri

1.261 TL

879 TL

492 TL

372 TL

130 TL

1301 - 1600 cm³'e kadar

56.500 TL'ye kadar

1.830 TL

1.372 TL

796 TL

563 TL

216 TL

1301 - 1600 cm³'e kadar

56.500 TL ile 99.000 TL arası

2.014 TL

1.510 TL

876 TL

617 TL

236 TL

1301 - 1600 cm³'e kadar

99.000 TL üzeri

2.197 TL

1.647 TL

954 TL

674 TL

258 TL

1601 - 1800 cm³'e kadar

141.600 TL'ye kadar

3.556 TL

2.781 TL

1.635 TL

998 TL

387 TL

1601 - 1800 cm³'e kadar

141.600 TL üzeri

3.881 TL

3.032 TL

1.786 TL

1.090 TL

422 TL

 1801 - 2000 cm³'e kadar

141.600 TL'ye kadar

5.603 TL

4.315 TL

2.536 TL

1.510 TL

594 TL

 1801 - 2000 cm³'e kadar

141.600 TL üzeri

6.113 TL

4.709 TL

2.767 TL

1.647 TL

648 TL

2001 - 2500 cm³'e kadar

176.800 TL'ye kadar

8.405 TL

6.102 TL

3.812 TL

2.277 TL

901 TL

2001 - 2500 cm³'e kadar

176.800 TL üzeri

9.170 TL

6.656 TL

4.158 TL

2.485 TL

983 TL

2501 - 3000 cm³'e kadar

353.900 TL'ye kadar

11.719 TL

10.196 TL

6.369 TL

3.426 TL

1.256 TL

2501 - 3000 cm³'e kadar

353.900  TL üzeri

12.786 TL

11.122 TL

6.949 TL

3.738 TL

1.371 TL

3001 - 3500 cm³'e kadar

353.900 TL'ye kadar

17.848 TL

16.060 TL

9.674 TL

4.829 TL

1.769 TL

3001 - 3500 cm³'e kadar

353.900 TL üzeri

19.472 TL

17.519 TL

10.553 TL

5.267 TL

1.932 TL

3501 - 4000 cm³'e kadar

566.400 TL'ye kadar

28.063 TL

24.233 TL

14.271 TL

6.369 TL

2.536 TL

3501 - 4000 cm³'e kadar

566.400 TL üzeri

30.616 TL

26.435 TL

15.571 TL

6.949 TL

2.767 TL

4001 cm³ ve yukarısı

672.600 TL'ye kadar

45.932 TL

34.443 TL

20.399 TL

9.168 TL

3.556 TL

4001 cm³ ve yukarısı

672.600 TL üzeri

50.107 TL

37.575 TL

22.254 TL

10.001 TL

3.881 TL

II- DAHA DÜŞÜK TUTARDA MTV ÖDEME İMKÂNI

Tescil tarihi 01.01.2018 yılı öncesi olanlar için; aracın motor silindir hacmi ve yaşına göre, Tescil tarihi 01.01.2018 ve sonrası olanlar için ise; aracın motor silindir hacmi, yaşına ve vergisiz fiyatına göre MTV tutarı değişmektedir.

Uygulamadan yararlanmak için aracınızın kasko sigortasının yaptırılmış olması gerekmiyor. Motorlu taşıtlar vergisi, kasko değerinin yüzde beşini aşıyorsa, aynı yaş grubundaki bir alt kademeden, daha düşük vergi ödenebilmektedir.

III- HANGİ TAŞITLARDA İNDİRİM VAR?

Kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha düşük MTV ödeme olanağı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, cip, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için söz konusudur. Bunlar dışında kalan taşıtlar için daha az vergi ödenmesi söz konusu değildir.

IV- KASKO DEĞERİNE GÖRE VERGİ HESABI

Daha düşük vergi ödeme imkânının sizi kapsayıp kapsamadığını öğrenmek için aracınızın kasko değerini bilmeniz gerekir (Aracınızın kasko değer listesine, Türkiye Sigorta Birliği internet sitesinden ulaşabilirsiniz)  Aracınızın kasko değerini öğrendikten sonra yüzde beşini hesaplayıp; bu tutarı ise MTV ile kıyaslamanız gerekmektedir. Aracınızın kasko değerinin yüzde beşi eğer MTV tutarından düşükse aynı yaş gurubundaki bir alt kademeden ödeme yapmanız mümkün olacaktır.

ÖRNEK HESAPLAMA

Örnek: Motor silindir hacmi 3.001-3.500 arasında olan dokuz yaşındaki aracınızın kasko değerinin 170.000 TL olduğunu varsayalım; 2021 yılında ödemeniz gereken indirimli motorlu taşıtlar vergisi şöyle hesaplanacak.

Normalde sistemde gözüken ve ödemeniz gereken MTV tutarı; 8.794 TL’dir. “Ben başvuru süreci ile uğraşmak istemiyorum” derseniz bu tutarı direk ödeyebilirsiniz ama “madem böyle bir imkân var, hakkımı yedirmem” diyorsanız örneğimizden devam edelim.

Taşıtın kasko değeri 170.000 TL demiştik; yüzde 5'i (170.000x% 5=) 8.500 TL yapar.

Taşıtın tarifeye göre 2020 yılı MTV tutarı 8.794 TL demiştik.

Aynı yaştaki bir alt kademe için MTV tutarı ise 5.790 TL’dir.

Taşıtınızın kasko değerinin yüzde 5'i olan 8.500 TL, 2020 yılı MTV vergi tutarı olan 8.794 TL’den düşük olduğundan; ödenecek vergi tutarı, aynı yaş grubunun bir alt kademesi için belirlenen 5.790 TL olacaktır. 3.004 TL ise cebinize kalacak. Kasko değerinin yüzde beşinin, bir alt kademedeki vergiden de düşük olması halinde, ikinci alt kademeye ise inilmeyecek.

V- BAŞVURU SÜRECİ

Motorlu taşıtlar vergisi kasko değerinin yüzde beşini aşan araç sahiplerinin bir alt kademeden, daha düşük vergi ödeyebilmeleri için iki yol aşağıda yer almaktadır:

1- İnteraktif vergi dairesine e-devlet şifreleri ile giriş yaparak;

• İşlem Başlat

• Araç İşlemleri

• Kasko Değerine Göre MTV Düzeltme Dilekçesi

Sekmelerini takip ederek başvuru yapılması gerekiyor.

2- İlgili vergi dairesine gidilerek dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor.

VI- HATIRLATMA

A- ZAMANAŞIMI

Otomobil, cip, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıt sahipleri 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında, kasko sigorta değerinin yüzde 5’inden fazla MTV ödemişlerse, “düzeltme talep dilekçesi” vererek ve araçlarının “kasko sigorta değeri bildirim formunu”da ekleyerek, fazla ödedikleri motorlu taşıtlar vergisini iade alabilirler.

B- RE’SEN İŞLEM

Buradaki en önemli husus; vergi dairesi bu hesaplamayı, başvuru olmadan kendiliğinden yapmıyor. Yazıyı okudunuz; nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili gerekli malumatı edindiniz. Şartları taşıyorsanız başvuru yapmak ya da yapmamak sizin elinizde…

[1] 7061 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük 05.12.2017) (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 10'unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya (700 Sayılı KHK'nın 48. maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018) Cumhurbaşkanı yetkilidir.

11.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM