YAZARLARIMIZ
Ahmet Sıcakyüz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
asicakyuz@ttmail.comKGK 2020 Yılı İnceleme Raporu’nun Sonuçları

Kamu Gözetimi Kurumu (K.G.K) her yıl olduğu gibi bu yılda 2020 yılının “finansal raporlama ve bağımsız denetim” alanında İnceleme Raporu yayınladı.

Bağımsız Denetim Kuruluşlarını düzenleyici ve denetleyici tek yetkili otorite olup, yaptığı inceleme faaliyetlerinde; Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız denetçilerin gerçekleştirdiği denetim çalışmalarının 660 Sayılı Kanun hükmünde kararnameye ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun yapılan denetimlerinin, Kurum standart ve düzenlemelerine uygunluğunun değerlendirilmesi amacı ile; geçen yıl (2021/Aralık ) 2020 yılında yapılan inceleme raporu kamuoyuna duyuruldu.  

2020 yılı inceleme raporunda KHK’nin 25’nci maddesi uyarınca Kurum tarafından yapılan kalite güvence sistemi incelemeleri her yıl hazırlanan yıllık inceleme planı kapsamında yürütülmekte.

 Yapılan inceleme sonuçlarının detayları kamuoyuna sunulmakta. Daha önceki yıllarda da yazdığım, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ahmetsicakyuz/001/ aynı köşe yazımızda “2019 Yılı İnceleme raporunun İncelikleri” hakkında detaylı bir açıklama yapmıştım.

Aynı şekilde kamuoyu ile paylaşılan raporun, kamu yararını ilgilendiren kuruluşları (KAYİK) denetleyen bağımsız denetim kuruluşları en az üç yılda bir denetlenirler.

Diğerleri için (KAYİK HARİÇ) ise asgari altı yılda bir denetlenirler. Bunlara şikâyet, ihbar ve bildirimler durumu da eklenir ise; Kurumun her daim inceleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisi bulunmakta. (BDY Madde:39-idari yaptırımlar)

Kurum tarafından yapılan 2020 yılı İnceleme Raporu:

 Kamuoyuna açıklanan seçilmiş bazı dosya incelemeleri hakkında önemli bulgular ve eksiklikleri ile birlikte tespit edilip raporda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Gördüğüm kadarı ile birçok bağımsız denetim kuruluşu bir önceki incelenen raporlarını irdelemeden, takip eden yıllar da Bağımsız denetim kuruluşları ve Bağımsız denetçilerin idari yaptırımlarla karşılaştıklarını görmekteyiz.

KGK tarafından her yıl hazırlanan raporu okuyup, gerekli olan çalışmaları kendi kuruluşlarında gerçekleştirmedikleri gibi, ileriki dönemlerde daha da dikkatli olmaları gerektiğini.

Tespit edilen bazı bulguların denetçiler tarafından dikkate alınmadığı, maalesef hazırlanan 2020 yılı inceleme raporunda yayınlanan karşılaştırmalarda görüldüğü gibi, birazdan aşağıdaki tabloda dikkatimi çeken birkaç husustan söz etmeye çalışacağız.  

Tablo: 1)  2020 yılında uygulanan yaptırım türleri.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi sadece 2020 yılında tespit edilen; Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 39’ncu maddesine istinaden kurul kararı ile 2020 yılında;

  • 13 Bağımsız Denetim Kuruluşuna “İKAZ”
  • 49 Bağımsız Denetim Kuruluşuna “UYARI”
  • 4 Bağımsız Denetim Kuruluşunun “Faaliyet İznini Askıya Alma”
  • 2020 yılında yaklaşık 3.157.718,00.-TL. İdari Para Cezası kesilmiştir.

 Yine yapılan incelemede kurul kararı ile 2020 yılında;

  • 11 Bağımsız Denetçiye “İKAZ”
  • 28 Bağımsız Denetçiye “UYARI”
  • 30 Bağımsız Denetçiye “Faaliyet İzni Askıya Alma”
  • 2020 yılında Bağımsız Denetçilere hiçbir şekilde İdari Para Cezası uygulanmamıştır.

Kurum tarafından eski yıllara ait 2018-2019 yılları da karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Dileyen 2020 yılı raporunu daha detaylı inceleyebilir.

SONUÇ

Kamuoyuna paylaşılan şeffaflık ilkesi gereği K.G.K her yıl düzenli olarak raporlarını yayınlayarak sunmakta.

Kurumun incelediği bağımsız denetim kuruluşlarından, diğer yıllara göre çok az sayıda incelemeler yapıldığı, son üç yılın karşılaştırmalı tablolarında da görüleceği gibi; 341 Denetim Kuruluşundan sadece 79’ unun incelenmesi yapılmış.

Ayrıca denetimi üstlenen 51 sorumlu denetçiden sadece 4 kişinin incelenmesinin yeterli olmadığını, ileriki dönemlerde KAYİK dâhil yapılan denetimlerin mutlak surette %80’ inin denetlenmesi gerektiğini, durumun şeffaflık ilkesi gereğince ve Denetim Standartlarının Uygulanıp uygulanmadığı, Denetimi yapan Denetim Kuruluşlarının Fiyat yönünden de incelenmesi gerektiğini.

K.G.K.’ nın yayınladığı Raporların içeriğinde BDY uyumlu çalışan meslektaşlarımın çalışmalarının zayi-i olmaması için denetimlerin her yıl daha sıklıkla yapılmasını temenni ediyoruz.

Kaynaklar:

  • Bağımsız Denetim Yönetmeliği.
  • K.G.K. 2020 Yılı İnceleme Raporu.

28.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM