YAZARLARIMIZ
Ahmet Sıcakyüz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
asicakyuz@ttmail.com7326 Sayılı Kanun’da Bilmediklerimiz!

Değerli okurlarım, “TORBA YASA” olarak bilinen “7326 sayılı Kanunun” bugünlerde Mali Müşavirlerin gündeminde olan bir iş yükünden söz etmeye çalışacağız. Aslında kanun net bir şekilde anlaşılmakta veya anlaşılması gereken bazı önemli tespitlerin irdelenmesi sonucunda, burada “Kanunda Bilmediklerimizi” anlatmaya çalışacağız. Mali Tatil süresince meslektaşlarımın kafasını kurcalayan, bazı mükelleflerin kanun yönünden faydalanmalarını irdelerken, önümüze içinden çıkılmaz durumlarla karşılaştık.

Nasıl mı? Dersiniz.

İşte size birazdan açıklayacağım.

Bana göre Kanunda düzenli beyannamesini verenlere bir haksızlık yapıldığı gibi görünüyor. Özellikle KDV Matrah artırımı konusunda kanun koyucular piyasada iş yapan esnafların durumunu irdelemeden taslak hazırlıyorlar. Mesela;

  • Mevsimsel iş yapan esnaf yılda bir veya iki defa faturasını düzenleyebilir.
  • Pandemiden dolayı kapalı olan iş yerleri ile ilgili aylarda Hes. KDV’ si olmayan… ne yapacak?
  • Fatura düzenleme (Hes. KDV) aylık değil de yıllık olarak toplam iş hacmi üzerinden düzenleyen… ne olacak?
  • Veya prime dayalı çalışan mükellefler düzenli olarak her ay yerine hak ediş ücretlerinin yatırıldığı dönemde, Hes. KDV si olabilir, bunun cezası neden her ay fatura düzenlemedin mi denilecek? Mükellef farklı yönlere kaydırılıyor yazık… günah…

Yani kısacası buna benzer işlerle iştigal eden mükelleflerin, düzenli olarak her ay beyannamelerini vermelerine rağmen; 7326 Sayılı Kanundan gereği gibi faydalanamayacaklar.

Aslında bu mükelleflerin EK=14’e (Yıl içinde Tüm Dönemlere Ait Beyanname Veren Mükellefler için K.D.V. Artırım Bildirimi) göre yapılandırılmaları gerekiyorken, sistem EK=17’e yönlendirmekte. Buda şu demek KDV ile birlikte YGV matrah artırımını yapmak zorundasınız, aksi durumda sıkıntılar ile karşılaşabilirsiniz.   

İrdelememiz gereken konu; Kanun ile Tebliğin, bir çelişki içinde olduğu; Kanunda açık bir şekilde ilgili yılda verilmeyen beyanlardan söz ederken; “Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır”. (7326/5-3,b-2) denilmekte.

İşin aslına bakıldığında, EK= 14’te de 5/3-a bildirimine göre verilmesi gereken bildirim olarak yazılmakta. Tebliğde ise ilgili yılda birden fazla “HESAPLANAN K.D.V.” nin bulunulmaması üzerine yapılan hesaplamalar bana göre kanun ile tebliğ birbirini tutmamakta.

Konunun uzmanları olayı farklı bir şekilde değerlendirebilirler. Kanaatimce; Gelir İdaresi Başkanlığı bu durumun ileride dava konusu olmaması için şimdiden SİSTEM üzerinden önlemler almaya başladı. İşi pratik olarak yapan meslek mensuplarının şimdiden mükellef ile sorunlarla karşılaşmaya başladılar. Aslında bu konu mükellef ile meslek mensuplarını zor durumda bırakmaktan başka bir işe yaramadığını görmekteyiz.

Konuyu daha etraflıca değerlendiren Meslek Mensupları ve Köşe yazarlarından şimdiden Kanun ile Tebliğin uyuşmadığını açıklayan birçok makalelere rastlanmakta. Bunun benzeri daha önce çıkan 6736 Sayılı Kanundaki Uygulamanın aynı versiyonu olup, daha sonra mükellefler tarafından açılan VERGİ DAVALARI tek taraflı olarak birinci davada kazanmalarına sebep olmuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı aynı çelişkiye düşmemek için 7326 sayılı kanundan faydalanmak isteyen mükelleflere sistem üzerinden bazı uygulamalar sergileyerek, buradaki açığını kapatmaya çalışmıştır.

SONUÇ

 Kanun gereği gibi uygulansa idi, faydalanmak isteyen birçok mükellefin bu sıkıntılarla karşılaşmazdılar. Dileyen sadece KDV Matrah artırımını yapabilecekti.

*Ama şimdi durum öyle değil!

*İkisini (KDV+YGV) birden (EK=17’e göre) yapmak zorunluluğu mevcut. Buda mükelleflere ağır bir mali külfet getirmekte.

*Temennimiz bir dahaki Matrah artırımları Hes. KDV ile Beyannamenin düzenli verilip verilmemesi konusu daha netleştirilmelidir.   

28.07.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM