YAZARLARIMIZ
Ahmet Sıcakyüz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
asicakyuz@ttmail.com15.02.2021 Tarihinden Sonra GİB ve TÜRMOB Bilgileri Eşleşiyor

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 257’nci maddesinin 340. Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği uyarınca, meslek mensuplarının elektronik beyanname gönderme, aracılık yetkisi verilen 3568 sayılı yasamız gereğince yetki almış, çalışan ve bağımsız olarak serbest meslek faaliyetini güden Mali Müşavirlerin müşterileri ile aralarında Hizmet sözleşmesi ile GİB portali üzerinden e-Beyanname Sistemine gönderebilmeleri için, müşterileri ile söz konusu  tebliğ  ekinde  yer  alan  Elektronik  Beyanname  “ Aracılık  ve  Sorumluluk Sözleşmesi”   düzenlemeleri ve bu sözleşmelere  ait  bilgileri https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girmeleri gerekmektedir.

En son yapılan çalışmada 20.01.2021 tarihli GİB ve TÜRMOB duyurusunda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak çalışmalar  sonucunda,  Gelir  İdaresi Başkanlığının hizmet sözleşmelerine ait bilgileri, TÜRMOB’ un ise vergi mükelleflerine ilişkin  vergi  levhasında  yer  alan  bilgileri  elektronik  ortamda  doğrulayabilmesi  için entegrasyon  sağlanmıştır.  15/02/2021  tarihinden  itibarenhttps://intvrg.gib.gov.tr/adresinden “Elektronik  Beyanname  Aracılık  ve  Sorumluluk  Sözleşmesi” bilgi  girişi esnasında, girişi yapılan hizmet sözleşmesi bilgiler online olarak,      e-Birlik Sisteminde bulunan hizmet sözleşmelerine ait bilgiler ile teyit edilecektir.

* Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine bilgi girişi yapılan hizmet sözleşmesine ilişkin bilgilerin, e-Birlik Sisteminde doğrulamasının yapılamaması durumunda “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” girişine izin verilmeyecektir.

 * Mali Müşavirlerin en geç bir ay içinde mevcut sözleşmelerini yapmaları veya daha önce yapılmış bulunan sözleşmelerini SİSTEMDE (E-BİRLİK) GÜNCELLEMELERİ gerekmekte, aksi durumda Vergi dairesi Damga Vergisi talebinde bulunabilir.

* Meslek mensupları açısından bir nebzede olsa haksız rekabetin önleneceğini düşünüyorum; ileriki zamanlarda Vergi Dairesi entegre olan bilgilerin ücret kısmını daha dikkatli bir şekilde irdeleyeceğini,  asgari ücretler kısmında bundan sonra daha titiz davranacağını.

*Meslek mensupların bu ücretleri yazarken mutlaka Maliye Bakanlığının yayınladığı Asgari Ücretleri dikkate almalarını tavsiye ediyorum. 

SONUÇ OLARAK ; bu sebepten dolayı 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan meslek mensuplarının “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” bilgi girişinde mağduriyet yaşamamaları için öncelikle yeni kayıt yapan müşterilerin veya daha önce güncellenen e-Birlik Sistemi üzerinden hizmet sözleşmelerine ilişkin bilgilerin girişini zamanında yapmaları gerekmekte olup, aksi durumda cezai işlemlerle karşılaşabilirler. Meslektaşlarıma önemle duyurulur.

10.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM