YAZARLARIMIZ
Ahmet Mehdi Yurtsever
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet@dipnotmali.comGeçmiş Yıl Zararlarının İndirim Konusu Yapılabilmesi

Günümüzde hemen hemen tüm şirketler kar amacı ile kurulmaktadır. Kar amacı ile kurulan bu şirketler mal ve hizmet üretip satarak kar hedeflerler ve ticari bilanço kazancı üzerinden de ilaveler ve indirimler düşüldükten sonra çıkan matrah üzerinden vergi öderler. Fakat işlerin yolunda gitmediği gerek şirketlerin içerisinde bulunduğu kriz dönemleri, ekonomik durgunluk gerekse şirket yöneticilerinin vermiş olduğu hatalı kararlardan da kaynaklanan ticari bilanço zararı da oluşabilmektedir. Şirketler oluşan bu zararlarını 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinde belirtildiği üzere sonraki yıl ticari bilanço kazancı üzerinden mahsup edilmek üzere devredilmektedir.

Uygulamada sıklıkla rastlanan geçmiş yıl zararlarının, dönem karlarından mahsubunda hatalı uygulamalara rastlanmaktadır.

Bindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinde kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararların indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Vergi mükelleflerinin zarar mahsubunu tercih etmeyip kendi rızasıyla beyan edilmiş olması ve ödeme yapmayı tercih ettiklerinde kullanılmayan geçmiş yıl zararları ileriki dönemlerde düzeltme beyannamesi verilse dahi kullanmaları mümkün değildir.

Ancak, zarar mahsubunun yapılmadığı hesap dönemlerinde de ayrıca geçmiş yıl zararlarını göstermeleri gerekmekte olup, gelir idaresinin vermiş olduğu özelgelerde de bu şekilde açıklanmıştır.(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 9-679 Tarih 09/06/2011)

 

Tablo şeklinde örnek vermek gerekirse;

 

 

Yukarıdaki örnekten anlaşılacağı üzere zarar mahsubu yapılmayan dönem beyannamesinde de geçmiş yıllar zararlarının ayrı ayrı gösterilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak bu durumda olan mükelleflerin düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle mahsup hakkı kabul edilmiş sayılacaktır. Aksi halde geçmiş yıl zararlarının düzeltme beyannamesi verilmeden düşülebilmesi imkân dâhilinde olmayacaktır.

Bu durumda olan mükelleflerin önceki yıllara ait beyannamelerini kontrol etmeleri gerekirse düzeltme beyannamesi vermesi gerekmektedir.

06.03.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM