YAZARLARIMIZ
Ahmet Fırat
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
firatahmet77@hotmail.com

Kemal TATAR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
kemalttr@hotmail.comBüyük Ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulaması

Maliye Bakanlığınca 26.02.2008 tarihinde yayınlanan  108 nolu KDV Genel Tebliği gereği; Et teslimlerinde yeni bir uygulamaya gidilmiştir. Bu uygulamaya istinaden aşağıda alıcı ve satıcıların yapacağı işlemlerle ilgili örnek bir çalışma sunulmuştur. 

TEVKİFAT UYGULAMASI 

Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulaması 

Büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin (sakatat ve bağırsak dahil) teslimlerinde, bu Tebliğin yayımını izleyen günden(27.02.2008) başlamak üzere 1/2 oranında tevkifat uygulanması getirilmiştir. 

Tevkifatın Sınırı, Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk 

KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların bu bölümde belirtilen teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır. Diğer mükellefler tarafından yapılacak teslimlerde faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırının(2008 Yılı için 600 YTL) altında olması halinde de tevkifat uygulanmayacaktır. 

Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk 

Bu bölümde tevkifat kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi izleyen ayın 15 inci gününün mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. 

Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası itibariyle; 

- Faturanın tarih ve numarası,

- Tevkifat uygulanan malın cinsi, miktarı, tutarı,

- Teslimin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen ve satıcı tarafından beyan edilecek KDV tutarları,

- Alıcının kimlik bilgileri ile bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, 

bir liste halinde düzenlenerek satıcı mükellefler tarafından doğruluğu imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanacak ve yukarıda belirtilen süre içinde vergi dairesine verilecektir. 

*** Belirtilen süre içinde bu listeyi vermeyen veya eksik veren satıcılar, alıcının tevkifat tutarını beyan etmemesi veya beyan etmekle birlikte vergi dairesine ödememesi halinde Hazineye intikal etmeyen vergi tutarlarının ödenmesinden alıcılar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.***
 

SATICININ DÜZENLEYECEĞİ FATURA  ÖRNEĞİ 

Fatura Tarihi            :                             27.02.2008

MATRAH                                :                   1.000 YTL 

KDV                                        :                      80 YTL

KDV Gen.Teb 108 ( ½)       :                        40 YTL       

Ödenecek KDV                     :                        40 YTL         

Tahsil Edilecek Top.Tutar:                         1.040 YTL

 

SATICI KAYDI ÖRNEĞİ

---------------------------27.02.2008---------------------------

120 Alıcılar                             1.040 

                   600 Y.İ.Satışlar                           1.000

                   391 Tevkifat Uygulanan KDV             40    

--------------------------27.02.2008------------------------------- 

***   Satışlar Bir nolu KDV Beyannamesinin , Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde gösterilecektir. *** 

*** 600 ve 391 nolu hesaplar için, (Kısmi Tevkifat satış’ları ve Tevkifatlı KDV) normal hesapların dışında ayrı bir hesap da gösterilmelidir.*** SATICININ İZLEYEN AYIN 15. GÜNÜ VERGİ DAİRESİNE VERECEĞİ TABLO  


15.03.2008 Satıcı Firmanın Tevkifat Tablosu

S.N

Fatura Tarihi

Fatura No

TEVKİFAT UYGULANAN MALIN

KDV Oranı

Hes.KDV

Tevkif Edilen

Beyan Edilecek

ALICININ

Cinsi

Miktarı

Tutarı

KDV

KDV

Ünvanı

V.Dairesi

V.Nosu

01

27.02.2008

----

 ET

100

 1.000

8

80

40

40

 ----

 -----

 ---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       


ALICI KAYDI ÖRNEĞİ

-------------------------27.02.2008---------------------------

150/153/740                     1.000

191 İndirilecek KDV                80                           

                                      320 Satıcılar                     1.040

                                      360 Sorumlu S.Ö.KDV            40

-------------------------27.02.2008---------------------------


 

05.03.2008

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM