YAZARLARIMIZ
Ahmet Güzel
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
ahmetguzel@yatirimymm.comSüresi Uzatılan Vergi Beyannameleri

Gelir İdaresi, Vergi Usul Kanunundan aldığı yetkiye dayanarak bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerini yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatıldığını beyan etti.

1) Süresi Uzatılan Vergi Beyannameleri

Maliye Bakanlığı, söz konusu düzenlemeyi kendisine iletilen talepler doğrultusunda yaptığını beyan etmiştir.

Yapılan düzenlemeyle;

  1. Zaman zaman beyanname verme sürelerinin son günü ödeme süresinin sonuna kadar uzatıldığı,
  2. Mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyanname verme sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerinin karşılanması ve
  3. Mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla

Aşağıda belirtilen vergi beyannamelerinin verilme süreleri uzatılmıştır.

  1. Muhtasar beyanname (Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil),
  2. Damga vergisi beyannamesi,
  3. KDV beyannamesi,
  4. Kurumlar vergisi beyannamesi,
  5. Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi,
  6. Geçici Vergi Beyannameleri.

2) Yeni Düzenleme ile Beyanname Verme Tarihleri

Yeni düzenleme kapsamında beyanname türleri itibarıyla beyannamelerin ilgili vergi dairesine verilme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi yeniden tayin edilmiştir.

BEYANNAMENİN

 Türü

Verilme Zamanı

Ödeme Zamanı

Muhtasar

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Damga Vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Katma Değer Vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul)

Şubat Ayının son günü

Şubat Ayının son günü

Yıllık Gelir Vergisi

Mart Ayının son günü

Mart Ayının son günü

Kurumlar Vergisi

Nisan Ayının son günü

Nisan Ayının son günü

Geçici Vergi 1. Dönem

17 Mayıs

17 Mayıs

Geçici Vergi 2. Dönem

17 Ağustos

17 Ağustos

Geçici Vergi 3. Dönem

17 Kasım

17 Kasım

Geçici Vergi 4. Dönem

17 Şubat

17 Şubat

3) Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerin Durumu

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzatılmıştır.

4) Yürürlük Tarihi

Gelir İdaresince yapılan yeni düzenlemeye göre 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannameler yukarıda tayin edilen sürelere göre ilgili vergi dairesine verilecektir.

Kaynak: 115 Seri No’lu VUK Sirküleri

08.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM