YAZARLARIMIZ
Ahmet Güzel
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
ahmetguzel@yatirimymm.comSonradan Bölgesel Teşvik Kapsamına Alınan Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanabilir Mi?

I.GİRİŞ

Bilindiği üzere yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar “yatırım yerinin” bulunduğu teşvik bölgesine göre değişik nispetlerde indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanabilmektedir.

Ancak revize edildikten sonra bölgesi değişen yatırımlarda hangi bölgenin oranına göre indirimli Kurumlar Vergisine göre beyanda bulunulacağı önem arz etmektedir.

II.KISACA YASAL MEVZUAT

Yatırım Teşvik Belgesine bağlı yatırımlara ilişkin kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümler 5520 sayılı KV Kanunun "İndirimli kurumlar vergisi" başlıklı 32/A maddesinde hükme bağlanmıştır.

Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın;

  1. Kısmen veya
  2. Tamamen

işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

İndirimli kurumlar vergisine tabi tutulma uygulaması, yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar devam eder.

III.ÖRNEK OLAY

Mükellef (A) AŞ, 2015 yılında almış olduğu “genel teşvik” uygulamasından yararlanan yatırım teşvik belgesi kapsamında 31.12.2017 tarihi itibariyle 20.000.000,00 TL tutarında harcama gerçekleştirmiştir.

Mükellef (A) AŞ, revize edilmesi için Ekonomi Bakanlığına müracaatta bulunarak 11.10.2018 tarihi itibariyle yatırım teşvik belgesi, konu ve tutar itibariyle “genel teşvik kapsamında desteklenen yatırımın konusunun bölgesel teşvik sisteminden yararlandırılmasının mümkün olduğu” gerekçesiyle onaylanmıştır.

IV.UYGULAMA NASIL OLACAK

Mükellef (A) AŞ’nin teşvik belgesi ilk onay itibariyle genel teşvik kapsamındadır.

11.10.2018 tarihi itibariyle söz konusu yatırım teşvik belgesinin, konu ve tutar bağlamında bölgesel yatırım teşvik belgesine çevrilmesi gerekçesiyle;

Teşvik belgesindeki yatırıma başlama tarihi olan 2015 ile 2017 yıllarında yapılan yatırım harcamalarının

ilgili bölgeye ait “indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamında” yatırıma katkı tutarının hesabında dikkate alınması gerekir.

V.DİĞER KAZANÇLARA DA UYGULANABİLİR Mİ?

Mükellef (A) AŞ, Ekonomi Bakanlığınca 11.10.2018 tarihi itibarıyla revize edilmiş yatırım teşvik belgesiyle birlikte indirimli kurumlar vergisi uygulamasına hak kazanır.

Bu sebeple; “11.10.2018 tarihinden sonra” yatırım döneminde (A) AŞ tarafından;

  1. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar ile
  2. Yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilecek kazançlara

indirimli kurumlar vergisi uygulanabilir.

15.10.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM