YAZARLARIMIZ
Ahmet Erarslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
ersmüsavirlik@gmail.comGelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Beyan Edilen Gelirin/Kurum Kazancının %5’ini Aşmamak Üzere İndirime Konu Edilebilecek Bağış ve Yardımlar

Beyan edilen gelirin/kurum kazancının %5’ini aşmamak üzere indirime konu edilebilecek bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenmiştir.

1. Bağış ve Yardım Yapılabilecek Kurum ve Kuruluşlar

1.1. Gelir Vergisi Kanununa göre

Gelir vergisi mükellefleri tarafından;

  • Genel bütçeli kamu idarelerine,
  • Özel bütçeli kamu idarelerine,
  • İl özel idarelerine,
  • Belediyelere,
  • Köylere,
  • Kamu yararına çalışan derneklere,
  • Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, yapılan bağış ve yardımlar indirime konu edilebilecektir.

*Kamuya Yararlı Dernekler İle Cumhurbaşkanı Tarafından Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Dışında Kalan Dernek Ve Vakıflara Yapılan Bağış Ve Yardımların Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılması Mümkün Değildir.

1.2. Kurumlar Vergisi Kanununa göre

Kurumlar vergisi mükellefleri; gelir vergisi mükellefleri tarafından indirime konu edilmek üzere bağış ve yardım yapılabilecek kuruluşlara ilave olarak, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara aynı kapsamda yaptıkları bağış ve yardımları indirime konu edebilirler.

1.3. İndirim Tutarının Hesaplanması

1.3.1. Gelir Vergisi Kanununa göre

Gelir vergisi mükellefleri tarafından yapılacak söz konusu bağış ve yardımlar, beyan edilecek gelirin %5’ini aşmamak üzere indirim konusu yapılabilir. Kalkınmada öncelikli yöreler için bu oran %10 olarak belirlenmiştir.

 İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplanmasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınır.

1.3.2. Kurumlar Vergisi Kanununa göre

Kurumlar vergisi mükellefleri de bağış ve yardımların o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmını indirim konusu yapabilir. Ancak bu mükellefler için kalkınmada öncelikli yöreler bakımından ayrı bir oran belirlenmemiştir.

İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.

Örnek: (X) LTD.ŞTİ.’nin 2023 yılı ticari bilanço karı 15.200.000 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 1.800.000 TL, 2018 yılından devreden geçmiş yıl zararı 2.000.000 TL, dönem içi iştirak kazancı 1.000.000 TL ve 3 yıldır aktifinde tuttuğu gayrimenkulün satışından elde ettiği gelir 2.400.000 TL’dir.

 (X) LTD.ŞTİ. tarafından, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış olan (Y) Vakfına makbuz karşılığı 1.600.000 TL bağışta bulunulmuştur. Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilebilecek bağış tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır.

Cevap:

Ticari bilanço karı (A) 15.200.000

Kanunen kabul edilmeyen giderler (B)   1.800.000

 İştirak kazancı istisnası (C)   1.000.000

Gayrimenkul satış kazancı istisnası (D) [(Kazancın %50’si) (2.400.000 x %50)]   1.200.000

Geçmiş yıl zararı (E) 2.000.000

İnd. bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı (F) [A – (C+E)] 12.200.000

Vakfa yapılan bağış ve yardımın üst sınırı (G) [F x %5]  610.000

Yukarıdaki hesaplamaya göre; (X) LTD.ŞTİ. 1.600.000 TL bağışta bulunmuş olmasına rağmen bu bağışın 610.000 TL’sini beyanname üzerinden indirim konusu yapabilecektir.

KAYNAKLAR

1-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

2-5520 Kurumlar Vergisi Kanunu

28.02.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM