YAZARLARIMIZ
Ahmet Durmuş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmetdurmuss@hotmail.com2021 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Değerli okurlar;

2021 yılı Asgari ücret; Brüt 3.577,50 TL Net ise; 2.557,59 TL+ Asgari geçim indirimi şeklinde belirlenmiştir. Yani 2021 yılında bekar bir işçinin cebine girecek aylık tutar net 2.825,90 TL dir. Türkiye’de 2020 yılında asgari ücret net 2.103,97 TL di,2021 yılında ise net 2.557,59 TL olarak belirlenmiştir, üzerine eklenen asgari geçim indirimleri ile birlikte 2020 yılı için agi dahil bekar için 2.324,71 TL ve 2021 yılı için agi dahil bekar için 2.825,90 TL gibi rakamlara ulaşılmıştır. Asgari geçim indirimi; çalışanın çocuk sayısına göre, eşinin çalışma durumuna göre, bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre devlet tarafından işverene gelir stopaj beyannamesinden düşürmek üzere çalışanlara uyguladığı gelir vergisi indirimidir.2021 yılında bekar bir işçinin alacağı asgari geçim indirimi 268,31 TL dir. Bu rakamı çıplak asgari ücret olarak belirlenen 2.557,59 TL ye eklendiğinde 2.825,90 TL olacaktır.

2021 Asgari ücretin SGK prim maliyetini, gelir vergisini, işverenin cebinden çıkan parayı hesaplayalım:

1-SGK maliyetini, sgk tahakkuk fişine göre hesaplama yapalım.

Brüt ücret ; 3.577,50 TL

AÇIKLAMA

PRİME ESAS KAZANÇ TUTARI

PRİM ORANI

%

PRİM TUTARI

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMİ

3.577,50

2,00

71,55

MALÜLLÜK, YAŞLILIKVE ÖLÜM SİG. PRİMİ

3.577,50

20,00

715,50

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ

3.577,50

12,50

447,19

 

TOPLAM PRİM

 

1.234,24

5510 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN İNDİRİM

3.577,50

5,00

178,88

 

NET PRİM

 

1.055,36

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ

3.577,50

3,00

107,33

 

ÖDENECEK NET TUTAR

1.162,69

Eğer işverenin borcu ve herhangi bir SGK ile ilgili davası, cezası vs yok ise %5 tutarında 5510 sayılı kanundan doğan indirimi devam eder. Bu şekilde Diğer SGK teşvikleri hariç SGK ya ödeyeceği rakam 1.162,69 TL dir.

Bknz: Asgari Ücret

Bknz: Asgari Geçim İndirimi

2-Gelir vergisi hesaplamasını yapalım.

Brüt Ücret:3.577,50 TL

İşçi işsizlik sigortası (%1)= 35,78 TL dir.

İşçi Sgk Payı (%14)=500,85 TL dir.

İşçi payları Toplamı=35,78+500,85=536,63

Gelir Vergisi Matrahı=3.577,50 TL-536,63 TL=3.040,87 TL dir.

Gelir Vergisi= %15=456,13 TL dir.

Damga Vergisi = ( ‰ 7,59)=27,15 TL dir.

MUHTASAR BEYANNAME (Stopaj Beyannamesi)

GELİR VERGİSİ

456,13

GELİR DAMGA VERGİSİ

27,15

AGİ

268,31

TOPLAM ÖDENECEK STOPAJ

214,97

Bknz: Gelir Vergisi Dilimleri

3-İşçiye Net Ödenen Ücreti hesaplayalım.

İşçi işsizlik sigortası (%1)=35,78 TL

İşçi Sgk Payı (%14)=500,85

Gelir Vergisi %15=456,13 TL

Damga Vergisi ‰ 0,759 =27,15

KESİNTİLER TOPLAMI= 1.019,91 TL

NET ÜCRET= 3.577,50 TL-1.019,91=2.557,59

AGİ DAHİL NET ÜCRET=2.557,59 TL+268,31 TL (AGİ)=2.825,90 TL dir.

Sonuç olarak işverenin cebinden çıkan tutar (Bekar bir işçi için)

1-İşçiye Toplam Ödenen Maaş=2.825,90 TL

2-Maliye Bakanlığı (Muhtasar)=214,97 TL

3-SGK Pirim=1.162,69 TL

Toplam Maliyet= 4.203,56 TL dir.

Bknz: Asgari Ücret

Bknz: Asgari Geçim İndirimi

Bknz: Gelir Vergisi Dilimleri

29.12.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM