YAZARLARIMIZ
Ahmet Doğan Ünal
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
ahmet@aduymm.comSporcuların Aldığı Ücretlere İlişkin Beyan Dönemi Başladı ve Vergi Affı Yasalaştı

Sporculara icra ettikleri faaliyetleri karşılığı olarak çeşitli adlar altında ödemeler, ücret ödemeleri yapılmaktadır. Bunların başlıcaları maaş, prim, transfer ücreti, ödüller vb. dir. En çok dikkat çeken ise özellikle profesyonel futbolcuların aldığı transfer ücretleridir. Gelir Vergisi Kanununa göre ücret, işverene ve bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para, mal ve para ile temsil edilebilen değerler olarak tanımlanmıştır. Sporculara bu faaliyetlerine ilişkin olarak taşınmaz veya taşıt verilmesi, konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendirilmektedir.

Profesyonel sporcuların aldıkları ücretler gelir vergine tabidir ve gelir vergisi mükelleflerinin beyan dönemi 1 Mart 2023’de (31.3.2023’e kadar) başladı. Ücretler, genellikle işveren tarafından kesinti yapılmak suretiyle vergilendirilmekle beraber, bazı durumlarda gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmek zorunda.

            Şuan ki uygulamaya göre,

  • 1/11/2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanan ve yine bu tarihten sonra süre uzatımı veya ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye kadar bu sözleşmelere istinaden yapılan ücret ödemelerinden %15 oranında tevkifat yapılmaya devam edilecek. Yıl sonunda sporcu gelir vergisi beyannamesi vermeyecek ve kulübün stopaj yolu ile yaptığı kesinti nihai olacak ek vergi çıkmayacak, yıl sonunda başka gelirleri dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekse bile bu sözleşme kapsamındaki gelirleri bu beyannameye dahil etmeyecek.
  • 1/11/2019 tarihinden sonra akdedilerek geçerlilik kazanan veya 1/11/2019 tarihinden önce imzalanmakla birlikte bu tarihten sonra (süre uzatımı veya ücreti etkileyen değişiklikler gibi nedenlerle) yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden 1/1/2020 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak, (Sporcuların ücretlendirmesinde uygulanacak tevkifatlara ilişkin Gelir Vergisi Kanununun Geçici 72. Maddesi ile özel bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 31/12/2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılacak.

a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

1) En üst ligdekiler için % 20,

2) En üst altı ligdekiler için % 10,

3) Diğer liglerdekiler için % 5,

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmalar karşılığında  yapılan ödemelerden % 5.)

Ancak, 1/11/2019 tarihinden sonra akdedilerek geçerlilik kazanan veya 1/11/2019 tarihinden önce imzalanmakla birlikte bu tarihten sonra (süre uzatımı veya ücreti etkileyen değişiklikler gibi nedenlerle) yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden, tüm sporcular tarafından 2022 yılında elde edilen ücret gelirleri toplamının, kulüp tarafından kesinti yolu ile vergilendirilse dahi, 880.000 TL’yi aşması halinde, bu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Kulüp tarafından kesilen vergilerin, vergi dairesine yatırılmış olması şartıyla, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilip hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.

Ücret geliri elde eden profesyonel sporculardan 2022 yılına ilişkin olarak gelir vergisi beyannamesi vermek durumunda olanlar aşağıdaki gibidir:

- Sporcuların elde ettiği tevkifata tabi ve toplamı 880.000 TL’yi aşanlar ücretler (lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdekilerdeki sporculardan 1.11.2019 tarihinden önce düzenlenen ve geçerlilik kazanmış sporcu sözleşmeleri kapsamında yapılan ödemeler hariç),

- Profesyonel spor yarışmaları ile basketbol ve voleybol sporlarında en üst liglerdeki yarışma yöneten spor hakemlerinin tevkifata tabi ve toplamı 880.000 TL’yi aşan ücretleri.

Burada milat 1 Kasım 2019. Bu tarihten önce imzalanan ve bu sözleşme kapsamında yapılan ödemeler eski vergi kurallarına tabi olacak. Bu tarihten sonra imzalanan bu sözleşme (ücret ya da süre değişikliği yapılan) kapsamında yapılan ödemeler yeni vergi kurallarına tabi olacak.

Örneğin, futbolda en üst ligde oynayan sporcu yıllık net 5.000.000 TL kazanıyor. Kulübü sözleşmenin imza tarihine göre ya %15 stopaj ya da %20 stopaj kesintisi yapıyor. Sözleşme imza tarihine göre sporcu yıl sonunda gelir vergisi beyannamesi verecek ya da vermeyecek.

Profesyonel sporcular, yıl içinde başka bir kulüp ile transfer sözleşmesi yapsalar, yani, kulüp değiştirseler dahi, yanılgıya düşülmemesi, 2022 yılında elde edilen ücret gelirleri toplamının, 880.000 TL’yi aşması halinde, bu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. 7194 sayılı Kanunla değişik Gelir Vergisi Kanunu ve 311 Nolu GVK Tebliğinde yer alan açıklamalar da bu yöndedir.

Diğer yandan, yıllık gelir vergisinin beyanından geliri elde eden sorumludur. Söz konusu verginin sporcu tarafından özel sözleşmeler ile kulübe rücu edilmesi, sporcunun vergi beyan mükellefiyetini ortadan kaldırmadığı gibi, vergi idaresi, verginin ödenmesi için kulübü değil sporcuyu takip edip sorumlu tutacaktır. Çünkü, Vergi Usul Kanununa göre, verginin rücu edilmesi şeklindeki özel sözleşmeler vergi idaresini bağlamaz. Dolayısıyla, mükellefiyetin özel sözleşmelerle değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması mümkün değildir. Sporcuların vergi cezası ile karşı karşıya kalmamaları için bu hususa dikkat etmesi, ödenmesi gereken vergilerini bilfiil kendilerinin takip etmesi  gerekir. Yasalaşan ve Resmi Gazete’de 12 Mart 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren vergi affı, 31.12.2022 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin olası vergi cezaları için büyük bir fırsat olup; sporcuların vergisel durumları konusunda uzman yardımı alması, büyük vergi cezalarına muhatap olmamaları açısından önemlidir.

15.03.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM