YAZARLARIMIZ
Dr.Ahmet Dilbaz
Yeminli Mali Müşavir
dilbazymm@gmail.comBinek Araçlarda Amortisman ve Satış Uygulaması

7194 sayılı kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi kanunun 40. Maddesinin 1, 5 ve 7. betlerinde yapılan değişikliklerle faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere iktisap ettikleri binek otomobiller için;

a) Genel Gider kısıtlaması

b) Kira gider kısıtlaması

c) ÖTV/KDV Gider Kısıtlaması

d) Amortisman Gider Kısıtlaması

getirilmiştir.

27.05.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:311) ile merak edilen uygulamanın nasıl olacağına ilişkin açıklama yapılmıştır. Yapılan değişikliğin Genel Gider Kısıtlaması, Kira Gider Kısıtlaması, ÖTV/KDV Gider Kısıtlaması kanun metninden anlaşılmakta olup “Amortisman Gider Kısıtlaması” sebebiyle gelecekte ilgili binek araçların satıldığında karlılığın nasıl hesaplanacağı hususuna tereddütler hasıl olmuştu. Amortisman gider kısıtlaması ve gelecekte binek aracın satılması durumunda yapılacak işlemler iki farklı yöntem uygulaması yapılarak tebliğ örnekleri kapsamında aşağıda açıklanmıştır.

ÖRNEK: Mükellef 01.09.2020 tarihinde KDV ve ÖTV dahil 354.720 TL’ye binek otomobil satın almıştır. KDV ve ÖTV toplamı 114.720 TL (140.000 TL’lik sınırın altında olduğu için) iktisap tarihinde gider hesaplarına aktarılmıştır. Geriye Kalan 240.000 TL’ye amortisman uygulanmış olup binek araç 02/01/2024 tarihinde 100.000 TL bedelle satılmıştır.

1. YÖNTEM

Amortisman Tablosu

Yıl

Hesaplama

Amortisman Tutarı

2020

160.000/5 x (4/12)

10.666 TL

2021

160.000/5

32.000 TL

2022

160.000/5

32.000 TL

2023

160.000/5

32.000 TL

TOPLAM

106.666 TL

Satış Yevmiye Kaydı;

--------------------------------------/--------------------------------------

102 BANKALAR                                                  100.000

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR          106.666

689 OLĞAĞANDIŞI GİD. VE ZARARLAR             33.334

                           254 TAŞITLAR                          240.000

--------------------------------------/----------------------------------------

* KDV ihmal edilmiştir.

2. YÖNTEM

Amortisman Tablosu

Yıl

Hesaplama

Amortisman

Kanunen Kabul Edilen Kısım

 

(1)

Amortisman K.K.E.G. olarak kazanca ilave edilecek tutar

(2)

 

TOPLAM AMORTİSMAN

 

(1) + (2)

2020

240.000/5 x (4/12)

10.666 TL

5.334 TL

16.000

2021

240.000/5

32.000 TL

16.000 TL

48.000

2022

240.000/5

32.000 TL

16.000 TL

48.000

2023

240.000/5

32.000 TL

16.000 TL

48.000

TOPLAM

106.666 TL

53.334

160.000

Satış Yevmiye Maddesi:

-----------------------------------------/----------------------------------------

102 BANKALAR                                                  100.000

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR          160.000

            679 OLĞAĞANDIŞI GELİRLER                20.000

            254 TAŞITLAR                                        240.000

---------------------------------------------/-------------------------------------

Bu kapsamda kanunen kabul edilmeyen giderlerin toplam tutarı (53.334 TL), gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin “Diğer İndirimler” sütununda ayrıca gösterilmek suretiyle kazanç üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.

07/12/2019-31/12/2019 Tarihleri Arasında İktisap Edilen Binek Araçların Durumu;

Amortisman gider kısıtlaması 07/12/2019 tarihinden sonra alınan araçlar için 01/01/2020 tarihi itibari ile geçerlidir. 07/12/2019 – 31/12/2019 tarihleri arası alınan binek araçlar için ÖTV ve KDV maliyet olarak kayıtlara alınmış ise 250.000 TL, ÖTV ve KDV iktisap tarihinde gider olarak kayıtlara alındı ise 135.000 TL üzerinden amortisman ayırabilirler. (2019 yılı kıst dönem için herhangi bir amortisman kısıtlaması bulunmamaktadır. 07/12/2019-31/12/2019 tarihleri arasında iktisap bedelinin tamamı üzerinden Kıst Amortisman ayrılabilir.)

ÖRNEK: Mükellef 10.12.2019 tarihinde KDV ve ÖTV dahil 354.720 TL’ye binek otomobil satın almıştır. KDV ve ÖTV toplamı 114.720 TL iktisap tarihinde gider hesaplarına aktarılmıştır. Geriye Kalan 240.000 TL’ye amortisman aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

Amortisman Tablosu

Yıl

Hesaplama

Amortisman Tutarı

2019

240.000/5 x (1/12)

4.000 TL

2020

135.000/5

27.000 TL

2021

135.000/5

27.000 TL

2022

135.000/5

27.000 TL

 

2023

135.000/5

27.000 TL

135.000/5 x (11/12) (Vuk 320 uyarınca kıst amortismanın kalan kısmı)

24.750 TL

TOPLAM

136.750 TL

ÖRNEK: Mükellef 10.12.2019 tarihinde KDV ve ÖTV dahil 354.720 TL’ye binek otomobil satın almıştır. KDV ve ÖTV toplamı 114.720 TL iktisap tarihinde maliyet hesaplarına aktarılmıştır. Amortisman aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

Amortisman Tablosu

Yıl

Hesaplama

Amortisman Tutarı

2019

354.720/5 x (1/12)

5.912 TL

2020

250.000/5

50.000 TL

2021

250.000/5

50.000 TL

2022

250.000/5

50.000 TL

 

2023

250.000/5

50.000 TL

250.000/5 x (11/12) (Vuk 320 uyarınca kıst amortismanın kalan kısmı)

45.833 TL

TOPLAM

251.745 TL

07/12/2019 Tarihinden Önce İktisap Edilen Binek Araçların Durumu;

07/12/2019 tarihinden önce iktisap edilen binek araçlar için eski uygulama devam edecektir.

Amortisman Gider Kısıtlaması Tablosu

İktisap Tarihi

Amortisman Gider Kısıtlaması

 
 

07/12/2019 öncesi

YOK

 

 

 

07/12/2019 – 31/12/2019

07/12/2019-31/12/2019   Kıst dönem için YOK

 

01/01/2020 sonrası VAR

 

01/01/2020 ve sonrası

VAR

 

KAYNAKÇA

  • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
  • 7194 Sayılı Kanun
  • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:311)

04.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM