YAZARLARIMIZ
Ahmet Coşar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet.cosar@zerenmm.comAyni Bağışlarda Belge Düzeni ve Muhasebe Kayıt Örnekleri

Mevzuatımızda Bağış ve Yardımlar; Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Maddesinde Diğer İndirimler başlığı altında konu edilmiştir.

Bağış ve Yardımların Matrahtan İndirilebilmesinin Şartları;

  • Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere,

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler

ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara

yapılması,

  • Makbuz karşılığı olması,
  • Karşılıksız yapılması,
  • Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi,
  • Beyannamede ayrıca gösterilmesi,

Ayni Bağış ve Yardımlarda Bağışın Değerinin Tespiti;

  • Yapılan bağış veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.

Ayni Bağış ve Yardımların Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi;

1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 10.3 bölümünde “Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile bağış ve yardımlar, harcamanın veya bağış ve yardımın yapıldığı tarihte kayıtlarda gider olarak dikkate alındığından, söz konusu harcamalar ile bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması ve kurum kazancının yeterli olması halinde, bu bölümde yer alan açıklamalar çerçevesinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahından indirilmesi gerekmektedir.” hükmüne yer verilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 17/2-b maddesinde; “… birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin tesliminin KDV’ye tabi olmayacağı belirtilmiştir.

Ayni Bağış Örneği

XXXXXXXXXX Tekstil Ticaret Limited Şirketi hazır giyim sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket kamu yararına çalışan bir derneğe stoklarından 150 adet mont bağışlamıştır. Bağışa ilişkin şirketin stoklarında yer alan maliyet ve KDV bilgisi aşağıdaki gibidir;

AÇIKLAMA

BAĞIŞ ADEDİ

ALIŞ FİYATI

BAĞIŞ TUTARI

KDV ORANI

KDV TUTARI

MONT

150

₺1.200,00

₺180.000,00

8%

₺14.400,00

Ayni Bağış Belge Düzeni

XXXXXXXXXX Tekstil Ticaret Limited Şirketi KDV hariç toplam 180.000,00 TL olan bağış için kar ilave etmeksizin ve KDV hesaplamaksızın düzenleyeceği faturada; “3065 Sayılı KDV Kanunun 17.maddesi gereği ayni bağış kapsamında KDV hesaplanmamıştır” ifadesini faturaya yazması, faturayı kamu yararına çalışan dernek adına düzenlemesi ve ürünler teslim alınırken faturanın arka yüzüne bağış ve yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak dernek  yetkilileri tarafından imzalanması gerekmektedir.

Ayni Bağış Muhasebe Kaydı

____________________03.10.2022_____________________

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar        180.000,00

689.01 Bağış ve Yardımlar

            153 Ticari Mallar                                           180.000,00

            153.01 Mont                         

_________________________/_________________________

Ayni Bağış Beyanı;

Ticari Bilanço Karı     : 4.700.000

KKEG                        :    200.000

Geçmiş Yıl Zararları   :   (500.000)

İndirime Esas Tutar    :  4.400.000

İndirime Esas tutar olan 4.400.000 TL üzerinden maksimum %5’ine kadar olan bağış ve yardım tutarı (220.000) beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu sebeple yapılan bağışın tamamı (180.000) beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilecektir.

SONUÇ

Vergi Kanunlarımız bağış ve yardımların belirli koşullar dahilinde vergi matrahından indirilmesine imkan sağlamış bu sayede kamu kurumlarının sağlaması gereken hizmetlerin yerine getirilmesinde ve kamu yararına yapılacak hizmetlerin artırılması için vergi mükelleflerini de bu anlamda teşvik etmiştir. Bu yazımızda özetle ayni bağışların vergi mevzuatımızdaki yeri ile örnek belge düzeni ve muhasebe kaydı işlemlerine yer verilmiştir.

KAYNAKLAR

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

24.10.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM