YAZARLARIMIZ
Ahmet Coşar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet.cosar@zerenmm.comAzalan Bakiyeler Yöntemiyle Amortisman

Vergi Usul Kanunu kapsamında olan amortisman yöntemlerinden biri de Azalan bakiyeler yöntemidir.

Mükerrer Madde 315 – (Ek: 19/2/1963-205/19 md.) Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.

Amortisman hesaplanacak olan iktisadi kıymetin amortismana tabi tutarı, daha önce hesaplanmış olan amortisman tutarları düşürülerek bulunur.

Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tesbit olunur. (Ek hüküm: 17/12/2003-5024/4 md.) Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.

Bu yöntemde amortisman oranı %50’yi geçmeyecek şekilde iktisadi kıymetin normal amortisman oranının 2 katı uygulanır.

(Değişik: 17/12/2003-5024/4 md.) Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.

Amortisman süreleri normal amortisman sürelerine göre dikkate alınır, iktisadi kıymetin faydalı ömrü kadardır. Amortisman süresinin son yılında kalan net değer direkt gider yazılarak amorti edilir.

Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır. Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir.

Bununla birlikte Maddi Olmayan Duran Varlıklara bu yöntem uygulanamaz.

Amortismanda azalan bakiyeler (hızlandırılmış) yöntemi, firmaların iktisadi kıymeti aktife aldıkları dönemden itibaren yüksek karlılıklar oluşması durumunda normal amortisman yöntemine göre 2 kat daha fazla amortisman gideri yazılmasını sağlayarak firmalara vergi avantajı getirmekte ve bu avantajla daha az vergi ödenmesi sebebiyle nakit akışına pozitif katkı sağlamaktadır.

ÖRNEK:

XYZ A.Ş. 2.000,00 TL tutarında faydalı ömrü 5 yıl olan bir demirbaş satın alarak aktifine kaydetmiş ve amortisman hesaplaması için Azalan Bakiyeler yöntemini seçmiştir.

Amortisman Oranı: 1 / Faydalı Ömür = 1 / 5 = 0,20 = %20

Azalan Bakiyeler Amortisman Oranı: %20 * 2 = %40

Yıllar   Maliyet Bedeli            Oran    Amortisman Tutarı     Net Defter Değeri

2018    2.000,00 TL                %40        800,00 TL                1.200,00 TL

2019    1.200,00 TL                %40        480,00 TL                   720,00 TL

2020       720,00 TL                %40        288,00 TL                   432,00 TL

2021       432,00 TL                %40        172,80 TL                   259,20  TL  

2022       259,20 TL                ----          259,20 TL                       ----

 

------------------------ 31.12.2018 ----------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri                 800,00 TL

770.01 Amortisman Giderleri

            257 Birikmiş Amortismanlar              800,00 TL

            257.01 2018 Yılı Amortismanları

-----------------------------  /   ---------------------------------

------------------------ 31.12.2019 ----------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri               480,00 TL

770.01 Amortisman Giderleri

            257 Birikmiş Amortismanlar              480,00 TL

            257.01 2018 Yılı Amortismanları

-----------------------------  /   ---------------------------------

 ------------------------ 31.12.2020 ----------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri               288,00 TL

770.01 Amortisman Giderleri

            257 Birikmiş Amortismanlar              288,00 TL

            257.01 2018 Yılı Amortismanları

-----------------------------  /   ---------------------------------

------------------------ 31.12.2021 ----------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri                  172,80 TL

770.01 Amortisman Giderleri

            257 Birikmiş Amortismanlar              172,80 TL

            257.01 2018 Yılı Amortismanları

-----------------------------  /   ---------------------------------

------------------------ 31.12.2022 ----------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri                 259,20 TL

770.01 Amortisman Giderleri

            257 Birikmiş Amortismanlar              259,20 TL

            257.01 2018 Yılı Amortismanları

-----------------------------  /   ---------------------------------

11.10.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM