YAZARLARIMIZ
Ahmet Ağar
Sosyal Güvenlik Müşaviri
agarahmet@turmob.org.trSGK İdari Para Cezalarında ve Sigorta Primlerinde Zamanaşımı Süresi (26.04.2024)


Çalışanların İş Sözleşmesi Türleri ve Bunlara Göre Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları (28.03.2024)


İşverenlere 2024 Temmuz- Aralık Döneminde Aylık 700 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir (26.02.2024)


İşverenlerin İşyerinde Fazla Çalışma Yaptırmak İçin İşçiden Yazılı Onay Almaları Gerekir (30.01.2024)


Kısmi Süreli Çalışmalarda (Part Time) Kıdem Tazminatı (28.12.2023)


Kamuya Ait İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılması Halinde Asgari İşçiliğin Uygulanması ve Teşviklerinden Yararlanma Şartları (28.11.2023)


İşçilerin Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışmaları Halinde Kıdem Tazminatı İle İlgili Uygulama (30.10.2023)


Çalışan Kadınların Hamilelik ve Doğum Sonrası Hakları İle İlgili Bilinmesi Gerekenler (26.09.2023)


İşyerinde Fazla Çalışma Yapmak İçin İşçiden Onay Alınması Gerekir (24.08.2023)


İşverenlere 2023 Temmuz- Aralık Döneminde Aylık 500 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir (24.07.2023)


Türkiye’de Her Geçen Gün İş Kazalarına Bağlı Olarak Ölüm Oranları Artmaktadır (03.07.2023)


Kıdem Tazminatı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler (30.05.2023)


SGK ve Vergi Borçları Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecektir. (27.03.2023)


İşçi Yıllık İzinde veya Raporluyken Başka İşte Çalışa Bilir Mi? (28.02.2023)


2023 Yılında Uygulanacak Olan SGK Parametreleri (27.01.2023)


İşverenlere 2023 Ocak- Haziran Döneminde Aylık 400 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir (16.01.2023)


1 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Bazı Mesleklerde Çalışanlara Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirildi (27.12.2022)


Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı Var Mı? (29.11.2022)


Yabancı İşçilerin Ne Zaman SGK’ya Bildirilmesi Gerekir (28.10.2022)


Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma ve Kullanma Şartları (27.09.2022)


İşyerlerinde Yapılan Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücretleri (25.08.2022)


İşverenlere Aylık 100 TL Asgari Ücret Desteği 2022 Temmuz Ayından İtibaren Yeniden Verilecektir. (26.07.2022)


Çok Tehlikeli İşyerlerinde İşverenlere 3 Yıl Süreyle İşsizlik Sigortası Prim Teşviki Uygulanmaktadır (21.06.2022)


İş Kanunu’na Göre İşyerlerinde Yapılan Normal ve Diğer Çalışma Şekilleri İle Ödenecek Ücretler (23.05.2022)


Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgesi Olmayanları Çalıştıran İşverenler Ağır Cezaya Maruz Kalacaktır (19.04.2022)


Şirketin Ticari Aracını Şirketin İşçisi Olmayan Birisinin Kullanması Durumunda SGK Tarafından Şirkete Ceza Uygulanacaktır (29.03.2022)


İşverenler Tarafından Çalıştırılmak Üzere Yurt Dışına Götürülen İşçilerin Sigortalılığı (24.01.2022)


Bazı Mesleklerde Çalışanlara Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirildi (26.01.2022)


İşverenlerin 31.01.2022 Tarihine Kadar E- Tebligat Adresini Almaları Zorunludur (20.12.2021)


Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanların Sigortalı Olması Zorunludur (24.11.2021)


Kısmi Süreli ve Ev Hizmetlerinde Çalışlar Eksik Günlerini 30 Güne Tamamlayabilirler (02.11.2021)


SGK’dan İşverenlere Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğu Getirildi (05.10.2021)

5 Puanlık Sigorta Primi İndirimlrinden Yararlanma Şartlarında Yapılan Çok Önemli Düzenlemeler. (31.08.2021)

Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecektir (29.07.2021)

SGK’ya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecektır (15.06.2021)

Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur? (21.05.2021)

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait Sigorta Primleri Fondan Karşılanacaktır (27.04.2021)

Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir (30.03.2021)

51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndirimi 2021 Yılı Sonuna Kadar Uzatılmıştır (01.03.2021)

İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakit Ücret Desteği İle Bağ Kur, İsteğe Bağlı ve Zorunlu GSS Prim Oranları Artmıştır (26.01.2021)

Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır (23.12.2020)

Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkânı Getirdi (23.11.2020)

Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu (24.09.2020)

İşçinin İşe İadesi ve SGK’ya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar (28.08.2020)

Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta Prim Desteğinden Yararlanacaktır (04.08.2020)

01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludur (30.06.2020)

Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları (27.05.2020)

İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması ve Prim Teşviklerinden Yararlanma (24.04.2020)

2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği (15.04.2020)

Kornavirüs veya Başka Nedenlerle Ekonomik Sıkıntıya Düşen İşverenler, Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvurarak Yararlanabilirler (23.03.2020)

Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecektir (24.02.2020)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve YMM’lerin Başka Bir İşyerinde Hizmet Akdi İle Çalışma Yasağı Kaldırılmalıdır (21.10.2019)

Yurtdışı Borçlanması İle Emekli Olma Şartlarında Yapılan Çok Önemli Değişiklikler. (02.09.2019)

İşverenlerin Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları (25.06.2019)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak. (27.05.2019)

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı (24.04.2019)

İşyerindeki İşçi Sayısına İlave İşçi Alan İşverenlere Üç Ay Süreyle 2.020,80 TL Ücret Desteği Sağlanacaktır (18.03.2019)

Asgari Ücret Desteğinden Kimler ve Nasıl Yararlanır? (29.01.2019)

Üç Yıldan Beri Ölümlü İş Kazası Olmayan Çok Tehlikeli İşyerlerinde 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Sigorta Prim Teşviki Uygulanacaktır (24.12.2018)

400 Bin İşyeri, 01.01.2019 tarihinden İtibaren Zorunlu Olarak Bireysel Emeklilik Sistemine Dâhil Olacaktır (03.12.2018)

İş Kazası Olduğu Gün İşçinin Ücreti ve Primi Ödenecek Mi ? (15.10.2018)

İşçinin İşe Geç Gelmesi İşverene Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir Mi? (27.08.2018)

Yeni İşyeri Açan Gençlerin Primleri Hazine Tarafından Ödenecek, 1.7.2018 Tarihinden İtibaren 10-49 Çalışanı Olan İşyerlerinde Zorunlu BES Uygulanacak (26.06.2018)

İşçi ve İşverenler Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklarda Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Getirilmiştir (18.05.2018)

Genç İşçi Çalıştıran İşverenlere 18 Ay Süreyle Prim Ödememeleri ve Diğer Teşviklerden Geriye Doğru Yararlanma İmkânı Getirildi (09.04.2018)

İşverenler İçin SGK Tarafından Getirilen Yeni Kolaylıklar ve Yapılan Düzenlemeler (16.03.2018)

İşverenlere 6 Puanlık İlave Sigorta Prim Teşviki İndirimi 2018 Yılı Sonuna Kadar Uzatıldı (14.02.2018)

Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri İdari Para Cezaları Getirilmiştir (10.01.2018)

01.01.2018 Tarihinden İtibaren 50 den Fazla İşçinin Çalışacağı İşyerleri Zorunlu BES’en Dahil Olacak (12.12.2017)

İşçiden Alınan İbranamenin Geçerli Sayılması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? (05.09.2017)

Staj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az Ücret (10.07.2017)

Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması (13.06.2017)

Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim Desteği Aylık 4.941,00 Tl. Ücret Alanlarada Uygulanacaktır (29.05.2017)

İşverenlerin Sigorta Primi Teşvik İndirimlerinde Yasaklanma Süresi Bir Yıldan Bir Aya İndirildi (02.05.2017)

31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak İşçiler İçin İşverenlere Sigorta Primi Desteği Yapılacaktır (06.03.2017)

Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Girmeleri Zorunlu Olmamalıdır (23.01.2017)

İşverenlerce Çalışanlarına Verilen Hatıra Altını İle Şehir İçi Yol Yardımı Sigorta Primine Tabi Tutulacaktır (05.01.2017)

Bağ-Kur Kapsamında Çalışanlara 5 Puanlık Prim İndirimi,Doğum Yapan Kadınlara Kısmi Süreli Çalışma Hakkı Getirildi (01.12.2016)

SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçların Yeniden Yapılandırılması (03.10.2016)

Kapıcılık ve Büro Gibi Az Tehlikeli Bütün İşyerleri İçin Doktor ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu Mutlaka Kaldırılmalıdır (13.07.2016)

01.07. 2016 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Bütün İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu Başlayacaktır (24.06.2016)

Doğum İzni Sonrası Kısmi Süreli Çalışma ve Ücretlerin Bankaya Yatırılması İle İlgili Yapılan Düzenlemeler (30.05.2016)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak (06.05.2016)

İşverenlerin 100 Liralık Sigorta Primi Hazinece Karşılanacak (02.02.2016)

2016 Yılında Uygulanacak Asgari ve Azami Ücret Miktarları (12.01.2016)

Torba Kanunla Yapılan Düzenlemeler ve Getirilen Yenilikler (06.05.2015)

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Bir Nisandan İtibaren Sigortalı Yapılacak (16.03.2015)

Fazla Çalışama İçin Her Yıl İşçiden Onay Alınması Gerekir (22.01.2015)

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde Genel Yabancı İşçiler Üç Aydan Sonra Sigortalı Sayılacaktır (25.12.2014)

Torba Yasa İle Getirilen Avantajlar ve Yapılan Haksızlıklar (03.11.2014)

İhale Konusu İşler İle Özel Nitelikteki İnşaat İşlerine Ait Eksik İşçilik Borcu Peşin veya Taksitle Ödenebilecektir (02.10.2014)

Bir İşte Çalışmayanlardan Zorunlu Olarak GSS Primin Alınması Hukuka Aykırıdır (04.08.2014)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Yapılması ve İşverenlerin Sorumlulukları (23.06.2014)

Sigortasız Çalıştırılanların Tespiti ve Tescil İşlemleri (20.05.2014)

Yabancı İşçilerin İkamet İzin Teskeresi ve Sigortalılık Durumları (22.04.2014)

Asgari İşçilik Oranının Tespiti ve İtiraz Süreci (08.04.2014)

Yabancı Uyruklu İşçilerin Eksik Gün Bildirimi İle İlgili Uygulama (14.03.2014)

Hizmet Alım Kapsamında Kamuda Çalışan Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Sorunları (20.01.2014)

1 Eylül 2013 itibarıyla Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Tüm İşyerleri İçin % 2 Olarak Uygulanacaktır10 ve Üzerinde Sigortalı Çalıştırılan İşyerlerinde Eksik Gün Bildirim Formu Verilmeyecek (21.10.2013)

1 Eylül 2013 itibarıyla Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Tüm İşyerleri İçin % 2 Olarak Uygulanacaktır (11.09.2013)

İşveren Sigorta Primine Altı Puan Daha Teşvik İndirimi Geldi (23.08.2013)

Yabancı Uyruklu İşçiler İçin Çalışma İzin Belgesinin Alınması (16.07.2013)

Yabancı İşçilerin Üç Aydan Sonra Sigortalı Olmaları Zorunlu Mu (18.03.2013)

İstirahatlı Olan Sigortalıların İstirahat Raporları İle İlgili Çalışmazlık Kaydı Girişlerinin Sgk’ya Bildirilme Şekli Ve Süresi Değiştirilimiştir (06.03.2013)

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükler Ve Büyük Cezalar Geliyor (24.09.2012)

Bazı İdari Para Cezalarında, İki Ay İçerisine İki Defa İndirim Yapıldı (23.03.2012)

İdari Para Cezalarında Önemli İndirimler Geldi (08.03.2012)

Genel Sağlık Sigortası 01.01.2012 Tarihinden İtibaren Uygulamaya Girmiştir (20.01.2012)

Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kesilmesi Emekli Olup Çalışanları Cezalandırmaktır (25.11.2011)

İhaleli İşlerin Daimi İşyerinde Yapılması Halinde Beş Puanlık İndirimden Yararlanmanın Yolları (24.06.2011)

İşe Uygunluk Raporu Almaya Gönderilen Bir Kişi İşe Başlamazsa İşverene 3.042,00 TL Ceza Kesilmektedir (30.11.2010)

Kadınların Doğum Borçlanma Sürelerine Ait Yasal Hakların Bir Bölümü Genelge ile Kaldırılmıştır (30.09.2010)

Doğum Borçlanması ve Hizmet Borçlanma Türleri (13.09.2010)

Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İhaleli İşlere Ait İlişiksizlik Belgesi Almak İçin Yapılan Düzenlemeler (29.07.2010)

İhaleli İşler İle Özel Bina İnşaatı İşlerine Ait Eksik İşçilik Borçları Da Taksitle Ödenebilecektir (28.06.2010)

İstirahatli Olan İşçilerin İşyerinde Çalışmadıklarını Bildirmeyen İşverenlere İdari Para Cezası Getirildi (17.05.2010)

İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Teşviklerin Süresi Uzatıldı (24.03.2010)

İşyerinde 50 ve Üzerinde İşçi Çalıştıran İşverenlere Yeni Mali Külfetler ve Yasal Yükümlülükler Getirilmiştir (02.02.2010)

2010 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tespit Edildi (04.01.2010)

Eksik İşçilik Farkından Vergi İstenemeyecek (30.10.2009)

Bir İşçi Çalıştıran İşverenler De Bildirimleri İnternet Kanalıyla Verecektir (28.08.2009)

İşçi ve İşyeri Bildirimlerinde İşverenlere Kolaylık (11.08.2009)

Mali Tatil Kapsamına Giren ve Girmeyen Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları (13.07.2009)

Kısmi Çalışmalarda (Part Time) Kıdem Tazminatı (10.06.2009)

Eksik İşçilik Prim Borcuna Uzlaşma İstenebilecek (06.05.2009)

Kısmi Süreli Çalışanlar, Eksik Günlerini Tamamlamak Zorundadır (24.04.2009)

Yurtdışından gelen yabancı işçiler sigortalı sayılır mı? (17.04.2009)

AŞ Kurucu Ortakları İçin 1 Nisan 2009 Tarihi Talepte Bulunmanın Son Günü (23.03.2009)

Küresel Ekonomik Kriz Nedeniyle İşsizliği Önleme Amacıyla Çıkarılan "Torba" Kanununda Neler Çıktı? (04.03.2009)

İhalelere Katılmak Üzere İşverenlere Verilen "Borcu Yoktur" Yazılarında Yapılan Yeni Düzenleme (11.02.2009)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre İşverenlerin Sorumlulukları (29.01.2009)

İşyeri Bildirgesinin Kuruma Verilmesi, İşçinin Hizmet Akdinin Sona Ermesi Halinde Bidirim Yükümlülüğü (15.01.2009)

İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirimi ve Bildirim Süresi (05.01.2009)

Mesleki Eğitim Almamış İşçiler Ağır İşlerde Çalıştırılmayacak. İşçi Ücretleri Banka Aracılığıyla Ödenmesi Zorunlu Olacak (29.12.2008)

Yurtdışına Çalışmakta Olan Türk İşçilerin Yeni Düzenlemeye Göre Sigortalılıkları, 01.01.2009 Tarahine Kadar İşverenlerince Sağlanması Gerken Yasal Zorunluluklar (23.12.2008)

Serbest Meslek Kazancı Vergi Mükellefi ve Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Kolaylık (15.12.2008)


>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM