YAZARLARIMIZ
Adem Kefelioğlu
Yeminli Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
adem.kefelioglu@bdo.com.tr396 Nolu VUK Genel Tebliği İle Ba – Bs Bildirim Formlarında Yapılan Yeni Düzenlemeler

Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerindeki yetkisine istinaden mükelleflerden başlangıçta sadece mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgileri istemiş, daha sonra 350 no.lu VUK Genel Tebliği ile uygulama hem alım hem de satımları kapsayacak şekline genişletilmiştir.  

Ardından yayımlanan 362 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile 2005 ve müteakip yıllara ilişkin mal ve hizmet alış satışlarının bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş idi.  

Daha sonra 381 no.lu VUK Genel Tebliği (RG. 6.2.2008 – 26779) ile yıllık olarak hazırlanmakta olan bildirimlerden, aylık esasa geçilmiştir. 

Bu defa yayımlanan  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396) (4.2.2010 – 27483) ile Ba – Bs bildirim formlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bildirimlerin aylık esasta verilmesi uygulaması devam etmektedir. Yapılan değişiklikler, bildirim sürelerinin kısaltılması, bildirim haddinin düşürülmesi ve bildirimlere dâhil edilecek alım ve satım faturalarında belge tarihinin esas alınması şeklinde özetlenebilir. 

Aşağıdaki tabloda, 396 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen yeni sistem ile 381 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiş olan eski sistem mukayeseli olarak bilgilerinize sunulmuş olup, olup, tereddütlü hususlarda ilgili Tebliğe bakılması ve ona göre hareket edilmesi gerekmektedir. 

 

Ocak 2010 dönemi ve sonraki aylık dönemlere ilişkin YENİ uygulama (396 no.lu VUK Genel Tebliği)

381 no.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında ESKİ Uygulama

Yükümlülük kapsamındaki mükellefler

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler

Bildirime konu alış ve satışlarda geçerli had

5.000 TL. ve üzerindeki her türlü mal ve hizmet alım-satımları

8.000 TL. ve üzerindeki mal ve hizmet alım-satımları

Bildirimlerin dönemi

Aylık

Aylık

Bildirimlerin verilme süresi

Takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar

Takip eden ayın 5'nci gününden itibaren bir sonraki ayın 5'nci günü akşamına kadar.

Bildirimlerin elektronik ortamda verilme zorunluluğu

Beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olanlar için zorunlu

Beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olanlar için zorunlu.

Alış ve satışlar

Belge tarihlerine göre bildirime konu edilecek.

Tebliğ'de bir belirleme olmamakla birlikte uygulamada genellikle kayıt tarihi esas alınmakta idi.

İthalat ve ihracat işlemleri

İthalatlarda Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinde ise fiili ihracatın gerçekleştiği tarih esas alınacak.

Tebliğ'de bir belirleme olmamakla birlikte uygulamada genellikle belge veya kayıt tarihi esas alınmakta idi.

Bildirimlerin süresinde veya tam olarak verilmemesi ya da kağıt ortamında verilmesi halinde ceza uygulaması

VUK mükerrer 355 uyarınca özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanır. Söz konusu cezai işlem uygulamasında Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilir ve tek bir usulsüzlük cezası kesilir.

VUK mükerrer 355 uyarınca özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanır. Söz konusu cezai işlem uygulamasında Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilir ve tek bir usulsüzlük cezası kesilir.

Bildirimlerin düzeltilmesinde ceza uygulaması

Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde ceza uygulanmaz, süresinden sonra yapılacak düzeltme işlemlerinde ise düzeltilen her bir form için ayrı ayrı uygulanmak üzere VUK mükerrer 355'inci maddesine göre işlem yapılır. (Sürenin bitiminden itibaren ilk 10 gün için cezasız, ikinci 15 gün için ½ oranında, daha sonra verilmesi halinde ise özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanır.)

Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde ceza uygulanmaz, süresinden sonra yapılacak düzeltme işlemlerinde ise düzeltilen her bir form için ayrı ayrı uygulanmak üzere VUK mükerrer 355'inci maddesine göre işlem yapılır. (Sürenin bitiminden itibaren ilk 10 gün için cezasız, ikinci 15 gün için ½ oranında, daha sonra verilmesi halinde ise özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanır.)

08.02.2010

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM