YAZARLARIMIZ
Adem Kefelioğlu
Yeminli Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
adem.kefelioglu@bdo.com.trBa - Bs Bildirim Formları İle İlgili VUK Genel Tebliğ Taslağı Hakkındaki Görüş ve Önerilerimiz

  • Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Zamanı :

Tebliğ Taslağında bildirim formlarının aylık dönemler halinde düzenlenerek takip eden ayın 28’nci günü akşamı saat 24:00’a kadar verilmesi gerektiği belirtilmekte ve söz konusu süreler yaklaşık 7 gün öne alınmaktadır.  

Bilindiği gibi Muhtasar Beyannameler ile SGK bildirgeleri izleyen ayın 23’nde, KDV Beyannameleri ise 24’ünde verilmektedir. Buna göre bildirimler için kalan 4 günlük süre gerekli kontrollerin sağlıklı yapılabilmesi için yetersizdir. 

Eski süreler bile yetersiz iken, yeni taslakta söz konusu sürelerin daha da kısaltılması Mükellefleri zor durumda bırakacaktır.  

Önerimiz; eski sürelerin aynen muhafaza edilmesi, bunun mümkün görülmemesi halinde sürelerin izleyin ayın 28’i yerine, en azından ay sonu olarak belirlenmesidir. 
 

  • Belgelerin “Düzenlenme Tarihlerine Göre” Formlara Dahil Edilmesi :

Bs formları düzenlenirken belgelerin düzenlenme tarihlerinin esas alınması yerinde ve doğru bir uygulamadır. Ancak aynı uygulamanın Ba formları için de benimsenmiş olması ülkemiz gerçekleri ile örtüşmemekte, Mükellefler yönünden ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Uygulamada postada gecikme, ihtilaf vs gibi çeşitli nedenlerle bazı alış belgeleri yasal kayıt süresinden sonra gecikmeli olarak temin edilmektedir. 

Ba formlarıyla ilgili önerimiz, belge tarihi yerine kayıt tarihine itabar edilmesi ve KDV beyanlarında Mükelleflere sağlanan esnekliğin Ba formlarındanda da gösterilmesi yönündedir. 

Geç gelen faturalar nedeniyle Ba formlarında düzeltme yapılması özellikle KDV beyannamelerinin de düzeltilmesini gerektirmekte, bu durum Mükelleflerinin iş yükünü ciddi ölçüde artırmaktadır.  

Üstelik KDV beyannamelerinde yapılacak düzeltme ödenecek KDV ve/veya devir KDV tutarını azaltıcı yönde olacağından, bu durum bir taraftan İdarenin iş yükünü artırırken, diğer taraftan Mükellefleri sırf düzeltme işlemi nedeniyle vergi inceleme riskiyle karşı karşıya bırakacaktır.  

Çarpraz kontrollerin sağlıklı yapılabilmesi açısından Bs formlarında olduğu gibi Ba formlarında da belge tarihinin esas alınması mutlaka istenecek ise bu durumda geçiş aşamasında Mükelleflere belli bir oranda esneklik sağlanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.
 

  • İthalat ve İhracat İşlemlerinde Belge Tarihi Yerine Fiili İthal ve İhraç Tarihlerinin Esas Alınması :

Taslak VUK Tebliğine göre, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin esas alınması istenilmektedir.  

Mevcut uygulamaya göre ithalat – ihracat işlemlerinde kayıt ve/veya fatura tarihi esas alınmaktadır.  

Taslak Tebliğin bu haliyle yayımlanması halinde dış ticaret işlemlerinde beyanname tarihleri ile fiili sevk tarihlerinin esas alınması gerekecektir. Hali hazırda bir çok Mükellefin bilgi – işlem sistemi bu tip raporlamalara uygun olmadığından, geçiş aşamasında isteyen mükelleflerin eski uygulamayı devam ettirebilmelerine imkan sağlanmalıdır. 
 

  • Bildirime Dehil Edilecek Belgeler :

Bildirim formlarına, belirlenen hadler çerçevesinde mal ve hizmet alım satımlarıyla ilgili -belge türüne bakılmaksızın - her türlü belge dahil edilmiştir. 

Oysa çapraz kontrole imkan vermeyen müstahsil makbuzu, ücret bordrosu, kira makbuzu gibi belgelere Ba formlarında yer verilmesi amaca uygun değildir. Bu tip belgelerin formlardan çıkarılması Mükelleflerin ve İdarenin gereksiz meşgul edilmesini önleyecektir.
 

  • Bildirim Formlarındaki Hadler Düşürülmektedir :

Tebliğ Taslağında bildirim formlarına dahil edilcek limitler 8.000 TL’den 5.000 TL’ye düşürülmektedir.  

Mükelleflerin iş yoğunluğu dikkate alınarak söz konusu limitin şimdilik hiç düşürülmemesi veya kademeli olarak düşürülmesini öneriyoruz.  

Uzun vadede söz konusu formların tüm alış ve satış faturalarını içerecek şekilde düzenlenmesi, çapraz kontrollerin daha sağlıklı yapılabilmesi açısından uygun olacaktır. 

Ayrıca bildirim formlarında KDV hariç toplam bedel yerine KDV dahil toplam bedelin yazılması, çapraz kontrolleri engellemeyeceği gibi pratiklik sağlayacak ve Mükelleflere zaman kazandıracaktır.
 

  • Bildirimlerin Hiç Verilmemesi, Zamanından Sonra Verilmesi veya Düzeltilmesi Durumunda Ceza Uygulaması :

Tebliğ Taslağında Ba - Bs formlarının hiç verilmemesi halinde tek bir özel usulsüzlük cezası öngörülmüşken, verilmiş olan formların bildirim süresi sona erdikten sonra düzeltilmesi halinde her bir form için ayrı ayrı özel usulsüzlük cezasının öngörülmüş olması hakkaniyete uygun değildir.  

Düzeltme bildirimlerinde ceza uygulamalarında kötü niyet aranması, kendiliğinden verilen düzeltme bildirimlerine hiç ceza uygulanmamasını öneriyoruz. 

Ayrıca Ba ve Bs formlarının ayrı ayrı bildirimler yerine mümkünse KDV Beyannamesiyle birleştirilmesini, bunun şimdilik mümkün görülmemesi durumunda söz konsu formların tek bir form olarak düzenlenmesinin daha pratik ve sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.

25.01.2010

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM