YAZARLARIMIZ
Abdullah Polat
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
abdullah.polat@temesist.comKişisel Veri Koruma Kanunu Hazırlıklarına Geç Kalmayın!

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİ KORUMA KANUNU HAZIRLIKLARINA GEÇ KALMAYIN...

6698 Sayılı ( 07/04/2016 tarihli 29677 sayılı resmi gazetede) Kişisel Veriler Koruma Kanununu,  mesleğimizle ilgisi olmadığı halde farkındalık adı altında bilgilerimi paylaşmak istedim.Böyle yazdığıma bakmayın, çünkü odalarımız meslek mensuplarımızın K.V.K.K . hakkında müşterilerine yapacağı  hizmet karşılığı için tarife çalışmaları yapmaktadır.  (Yayınlandığı resmi gazete Tarih 07/04/2016 sayı 29677)

KANUNUN AMACI VE KAPSAMINDA

 Bireylerin ilgili verileri çeşitli dijital ve fiziki ortamlarda saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu veriler kullanıcılar için kolaylıklar sağlasa da verilerin istismar edilme durumunu da meydana getirebilmektedir. Verilerin gelişi güzel toplanmaması ve güvenilir platformlarda koruma altına alınmaması için hukuki bir altyapının oluşturulması zorunlu haline gelmiştir. Örneğin; kişisel veri datalarınızı yabancı hosting ve bulut sisteminde muhafaza ediyorsanız öncelikle K.V.K.K.’dan izin almanız gerekmektedir.Gerekli izinleri almadan kişisel verilerimizi yurtdışına taşıyamayız.

Gerekli izinlere aşağıdaki link den ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5255/Taahhutnameler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL İLKELER

Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 4 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükme göre, kişisel verilerin işlenmesinde,

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulması zorunludur. Bu ilkelerin her biri kişisel verilerin korunmasında eşit öneme haiz olup, birbirleri ile yakın bir bağ içindedirler. Bu ilkelerin bazıları, diğerleri üzerine kurulmak zorunda olan ilkelerdir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkelerin, kişisel verilerin korunması kapsamında bütün yasal düzenlemelere uygunluk açısından dikkate alınması gerekmektedir. Bu açıdan, genel ilkeler, veri koruma düzenlemelerine uygunluğun temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasında yol gösterici olması açısından Avrupa Birliği düzenlemeleri de karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. 

KANUN, KİŞİSEL VERİ TOPLAYAN TÜM TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERİ KAPSAMAKTADIR

Konuyu biraz daha açmam gerekirse;

Kanun 7 Nisan 2016 KVKK - RG Yayınlanarak yürürlüğe geçmiştir. Kişisel veri toplayan Tüzel ve Gerçek kişiler aşağıda tabloda yer alan tarihlere göre VERBİS e kayıt olmak  zorundadır. Kişisel veri toplayanların aşağıda bulunan hadlerde olmaması durumda VERBİS’e kayıt zorunluğu olmayacaktır. Bu zorunluğun olmaması kanun karşısında yükümlümüzü kaldırmamaktadır. Aşağıda sıraladığım önlemleri de almak zorundadır.

  • Veri envanterinin hazırlanması
  • Aydınlatma Metni ve Politikaların Hazırlanması
  • Kişisel Verilerin Açık Rıza ile Toplanmasını sağlanması
  • Önceki verilerin düzenlenmesi
  • Sistemsel ve fiziksel güvenlik önlemlerinin oluşturulması
  • Denetim yapılması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler odası bu konuda hazırlıklarını tamamlayarak seminerler düzenlemektedir. Eğitim dokümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.ismmmo.org.tr/Egitim/Seminer-Notlari--14864

Dijital Dönüşüm Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Uygulamaları

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2030/Rehberler

ALO 198 Veri Koruma Hattı Bilgi Danışma Merkezinden mevzuat ve uygulama hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

VERBİS e Kayıt Tarihleri ve Kriterleri

VERİ SORUMLULARI

BAŞLAMA TARİHİ

SÜRE

SON TARİH

Çalışan Sayısı 50’den veya mali bilanço 25 milyon TL’den çok

01.10.2018

15 Ay

31.12.2019

Yurtdışında Yerleşik

 

01.10.2018

15 Ay

31.12.2019

Çalışan Sayısı 50’den az ve mali bilanço 25 milyon TL den az ana faaliyet özel nitelikli kişisel veri

01.01.2019

15 Ay

31.03.2020

Kamu Kurumları

 

01.04.2019

15 Ay

30.06.2020

Kişisel veri toplayan tüm Tüzel ve Gerçek kişiler yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde taktirde aşağıda yer alan  idari para cezaları ve hapis cezası ile  karşı karşıya kalmaktadır. Cezalar yeniden değerleme yapılmamış tutarlardır.

Kabahatler

Yaptırımlar

Aydınlatma yükümlüğün ihlali

  5.000 TL –   100.000 TL

Veri güvenliği yükümlülüğünün ihlali

15.000 TL – 1.000.000 TL

Kişisel verilerin koruma kararına muhalefet

25.000 TL – 1.000.000 TL

Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlüğüne aykırılık

20.000 TL – 1.000.000 TL

Uygulama için benim  izlediğim  yol  haritası şöyle dir ;


05.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM